Einde van de Agentuur (1): Wat kunt u Claimen als Handelsagent? Een Gedetailleerde Gids

19 oktober 2015

Het beëindigen van een agentuurovereenkomst: Een complex proces

Het beëindigen van een agentuurovereenkomst kan vaak een lastig en ingewikkeld proces zijn. Zeker wanneer er geen rekening gehouden wordt met de wettelijke regels die bij beëindiging van toepassing zijn, kan dit leiden tot juridische procedures. Het is daarom van belang om te weten dat de rechtspositie van de handelsagent bij beëindiging van een agentuur grondig wettelijk geregeld is. Maar wat zijn precies uw rechten als handelsagent?

Veel handelsagenten zijn ervan bewust dat ze bij beëindiging van de agentuurovereenkomst in principe recht hebben op een klantenvergoeding, vooral als zij nieuwe klanten hebben aangebracht of de band met bestaande klanten hebben versterkt. Maar, dat is meestal niet het volledige verhaal. Vaak heeft de handelsagent nog meer opties.

Wat zijn uw wettelijke rechten?

Als handelsagent kunt u recht hebben op commissie of provisie voor de volgende orders:

– Orders die zijn ondertekend tijdens de agentuur, als de daaropvolgende overeenkomst door uw tussenkomst tot stand is gekomen.
– Orders die zijn ondertekend tijdens de agentuur, zonder uw tussenkomst, als de daaropvolgende overeenkomst tot stand is gekomen met iemand die u in het verleden voor een soortgelijke overeenkomst heeft aangebracht.
– Orders die zijn ondertekend tijdens de agentuur, zonder uw tussenkomst, als de daaropvolgende overeenkomst is afgesloten met iemand uit uw klantenkring of verkoopgebied (tenzij expliciet is afgesproken dat u daar geen alleenrecht op heeft).
– Orders die zijn ondertekend na de agentuur, als deze voornamelijk het resultaat zijn van uw werkzaamheden tijdens de agentuur (tenzij de daaruit voortkomende overeenkomst pas veel later na het einde van de agentuur is gesloten).
– Orders die zijn ondertekend na de agentuur, als de bestelling vóór het einde van de agentuurovereenkomst is ontvangen.

Verder kunt u als handelsagent ook recht hebben op een beloning zonder orders, mits u bereid was uw verplichtingen na te komen, maar de principaal hier geen gebruik van maakte, of veel minder dan normaal (behalve als hem redelijkerwijs niets kan worden aangerekend).

Bij beëindiging van de agentuur kunt u ook recht hebben op typische vergoedingen, zoals gefixeerde schadevergoeding, volledige schadevergoeding, en klantenvergoeding.

Het is belangrijk om te noteren dat u uw aanspraak op bovenstaande schade- en klantenvergoeding binnen één jaar moet maken, anders loopt u het risico dat uw vorderingen verjaard of vervallen zijn.

Bijkomende wettelijke bescherming

Naast bovenstaande claims, geeft de wet handelsagenten een relatief sterke bescherming. Zo kan de principaal verplicht zijn om u een ondertekende kopie te verschaffen met de op dat moment geldende inhoud van de agentuurovereenkomst als u hierom vraagt. Uw aansprakelijkheid als handelsagent, voor zover die samenhangt met gesloten overeenkomsten of getekende orders, is wettelijk beperkt.

Conclusie

In de praktijk, merken we vaak dat het mis gaat. Een agentuurovereenkomst wordt bijvoorbeeld op onregelmatige wijze beëindigd, er wordt een vordering verjaard, of vervallen, door geruime tijd niets te doen. Dit is allemaal erg zonde.

We raden aan om een gespecialiseerde advocaat in te schakelen om u te begeleiden in dit proces.

Blijf op de hoogte

Wilt u op de hoogte blijven? Download hier onze eBooks en nieuwsbrieven.

Heeft u een advocaat gespecialiseerd in agentuur nodig?

Vrijblijvend contact opnemen met Gino van Roeyen of Adriaan Buyserd.