Eerste Kamer akkoord met wijziging Wmo inzake alfahulp

sector:

Zorg

29 juni 2009

De Eerste Kamer is akkoord gegaan met een voorstel dat de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wijzigt waardoor het voor thuiszorginstellingen niet meer mogelijk is om de huishoudelijk hulp via een alfahulp aan te bieden. Thuiszorginstellingen maken voor “hulp in natura” steeds vaker gebruik van alfahulpen. Hierdoor werden deze alfahulpen, vaak zonder medeweten van de cliënt werkgever van deze alfahulp. 

Met dit voorstel kunnen thuiszorginstellingen de huishoudelijke hulp in natura niet meer via een alfahulp aan cliënten leveren. Mensen die wel een alfahulp willen, bijvoorbeeld omdat ze hun huidige hulp willen houden, kunnen kiezen voor een bedrag van de gemeente waarmee ze de hulp zelf kunnen regelen. Ook kunnen medewerkers van thuiszorginstellingen niet meer gedwongen worden om over te stappen naar een alfahulpconstructie.

Klik hier voor de tekst van het wetsvoorstel.