Eerste Kamer akkoord met wijziging van de Wet melding collectief ontslag

expertise:

Arbeidsrecht

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

23 november 2011

De Eerste Kamer heeft 15 november jl. ingestemd met het wetsvoorstel wijziging Wet melding collectief ontslag (WMCO). Deze wijziging bewerkstelligt dat belanghebbende vakbonden van werknemers bij een voorgenomen collectief ontslag tijdig worden ingeschakeld. Dit met als doel tijdig met deze vakbonden in overleg te treden over een dergelijk voornemen en de gevolgen daarvan voor werknemers.

Op grond van de WMCO dient een werkgever bij een voorgenomen ontslag van 20 of meer werknemers – binnen een tijdsbestek van drie maanden – via het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) WERKbedrijf of de kantonrechter, hiervan melding te doen aan de belanghebbende vakbonden en het bevoegd gezag, het UWV WERKbedrijf.

Het voorstel strekt tot aanpassing van de reikwijdte van de meldingsplicht bij collectief ontslag in de WMCO. Hierdoor geldt de meldingsplicht ook in het geval de werkgever tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst wil overgaan door het sluiten van een overeenkomst tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst oftewel beëindiging met wederzijds goedvinden.

Wanneer de wetswijziging in werking is getreden wordt de vraag of een melding moet worden verricht, niet langer afhankelijk van de route die wordt gekozen voor het ontslag. De mogelijke routes zijn het UWV, de kantonrechter of beëindiging met wederzijds goedvinden.