Eerste Kamer akkoord met opsporen personen zonder zorgverzekering

sector:

Zorg

23 februari 2011

De Eerste Kamer is akkoord gegaan met het wetsvoorstel dat de opsporing en verzekering regelt van personen die ondanks de verplichting om een zorgverzekering af te sluiten geen zorgverzekering hebben. Uit de laatste cijfers van het CBS blijkt dat er nog altijd ongeveer 150.000 onverzekerden zijn. Daarmee is circa 140 miljoen euro aan gederfde premie gemoeid.

Met ingang van 15 maart worden verzekeringsplichtigen zonder zorgverzekering actief opgespoord en gemaand om een zorgverzekering af te sluiten. Het wetsvoorstel regelt door een wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de Zorgverzekeringswet  de opsporing en verzekering van personen die ondanks de verplichting om een zorgverzekering af te sluiten geen zorgverzekering hebben. Dit voorstel bevat ook maatregelen om dubbele verzekering te voorkomen. Het kabinet vindt het niet juist dat een aantal verzekeringsplichtigen zich kan onttrekken aan de verzekeringsplicht en wil met dit voorstel het aantal onverzekerden terugdringen.

De procedure wordt als volgt. De onverzekerden krijgen een brief van het College voor zorgverzekeringen (CVZ), waarin zij worden aangespoord een zorgverzekering af te sluiten. Doen zij dit niet, dan krijgen ze tot twee maal toe een boete. Personen die na twee boetes nog steeds niet verzekerd zijn worden door het CVZ, verzekerd bij een zorgverzekeraar. De onverzekerde moet dan 12 maanden lang een bestuursrechterlijke premie betalen, die gelijk is aan de standaardpremie. Indien nodig wordt deze premie via bronheffing geïnd.