Eerste Kamer akkoord met ingrijpende wijzigingen bestuur en toezicht ondernemingen

expertise:

Ondernemingsrecht - M&A

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

06 juni 2011

De Eerste Kamer heeft onlangs ingestemd met een wetsvoorstel dat stevig ingrijpt in bestuur en toezicht bij ondernemingen. Met dit wetsvoorstel wordt een regeling ingevoerd voor het opnemen van uitvoerende bestuurders en toezichthoudende bestuurders in één vennootschapsorgaan. Daarmee worden inrichting van bestuur en toezicht zowel volgens het dualistische als het monistische model wettelijk vastgelegd. Daarnaast beperkt het wetsvoorstel het aantal commissariaten dat iemand mag hebben, worden de mogelijkheden om bonussen aan te passen of terug te vorderen verruimd en worden bedrijven gestimuleerd 30% vrouwelijke bestuurders te benoemen.

Het wetsvoorstel bevat voorts regels voor het geval een bestuurder of commissaris een belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap. Bij de inrichting van een monistisch stelsel verdient dit onderwerp aandacht omdat de invoering van een stelsel waarbij uitvoerende en toezichthoudende bestuurders in één orgaan zitting nemen, niet zonder gevolgen kan blijven voor wetsbepalingen waarbij – doorgaans om redenen van corporate governance – een dwingendrechtelijke bevoegdheidsverdeling is gemaakt. Het voorstel levert tenslotte een bijdrage aan het vergroten van de bruikbaarheid van de rechtsvorm van de naamloze en de besloten vennootschap in nationale en internationale ondernemingsverhoudingen. Nederland moet rekening houden met een vergrote concurrentie van rechtsvormen in het buitenland.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer. 

Klik hier voor het gehele wetsvoorstel.