Vanaf 2018 is het Duurzaamheidsverslag verplicht voor grote bedrijven: Voldoet u aan deze verplichting?

29 maart 2017

Vanaf nu zijn grote bedrijven verplicht om informatie over duurzaamheid en sociale kwesties op te nemen in hun jaarlijkse bestuursverslag. Als er geen beleid is voor dergelijke onderwerpen, dan moet dit ook worden vermeld, inclusief een uitleg waarom er geen beleid is.

Op 24 maart 2017 is het Besluit bekendmaking niet-financiële informatie in werking getreden. Dit dwingt grote bedrijven om ook bepaalde niet-financiële informatie in hun bestuursverslag op te nemen. Het besluit komt voort uit een Europese Richtlijn (2014/95/EU). Deze richtlijn voerde eerder al het Besluit bekendmaking diversiteitsbeleid in, dat bedrijven verplicht om verslag uit te brengen over hun diversiteitsbeleid.

Dit besluit treft voornamelijk grote, publieke organisaties met meer dan 500 werknemers – denk hierbij aan beursgenoteerde bedrijven, banken en verzekeraars. Grote bedrijven waren al verplicht om niet-financiële prestatie-indicatoren te betrekken bij de analyse die zij in het bestuursverslag opnemen over de toestand op de balansdatum en de ontwikkeling gedurende het boekjaar.

Onder het nieuwe besluit zijn bepaalde ondernemingen nu ook verplicht om een niet-financiële verklaring in het bestuursverslag op te nemen. Zo moeten ze bijvoorbeeld aangeven hoe ze omgaan met milieu-, sociale en personeelszaken, mensenrechten, en de bestrijding van corruptie en omkoping. Ze moeten ook de belangrijkste risico’s met betrekking tot deze onderwerpen signaleren.

Deze nieuwe rapportageverplichtingen zijn van toepassing op alle bestuursverslagen die betrekking hebben op boekjaren die zijn aangevangen op of na 1 januari 2017. Voor de meeste bedrijven betekent dit dat zij in 2018 voor het eerst zullen moeten rapporteren over deze niet-financiële informatie.

Door de introductie van deze nieuwe regels kunnen bedrijven hun duurzaamheidsrisico’s beter identificeren en tegelijkertijd het vertrouwen van hun investeerders en consumenten vergroten. Daarnaast moeten bedrijven ook aangeven hoe ze corruptie en omkoping aanpakken. Een effectieve manier om dit te doen is door het implementeren van een anti-fraude en anti-omkoping-beleid en het trainen van werknemers in welk gedrag wel en niet is toegestaan.

Bij BANNING hebben we ruime ervaring op het gebied van anti-corruptie- en anti-fraude wetgeving en het geven van compliance-trainingen. Onze trainingen zijn praktisch, op maat gemaakt en inspelend op recente ontwikkelingen.

Wil je meer weten? Vraag dan vrijblijvend een offerte aan of neem contact op met Silvia Vinken of Esra van der Wolk.

Wil je automatisch op de hoogte blijven? Download dan onze eBooks en nieuwsbrieven.