Duitse Rechter Bevestigt: ‘Beste Prijs’ Clausule is Illegaal – Laatste Updates en Informatie over deze Belangrijke Juridische Beslissing

11 januari 2015

Op 15 december 2014 maakte het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) via een persbericht publiek bekend dat Google gestraft is voor het overtreden van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Google kreeg tot 27 februari 2015 om te voldoen aan drie concrete vereisten van het CBP. Mocht Google hierin tekortschieten, dan kan er vanaf 1 maart 2015 een boete van €60.000,- per dag worden opgelegd, tot een maximum van €15 miljoen.

Sinds 2012 voert Google nieuwe privacyvoorwaarden in. Dit bracht de Europese privacytoezichthouders ertoe onderzoek te doen naar Google’s naleving van de Europese privacywetgeving. Dit leidde tot de lancering van een nationaal onderzoek door het CBP op basis van de Wbp. De uitkomst? Google bundelt persoonsgegevens van internetgebruikers om gepersonaliseerde advertenties weer te geven, zonder dat er een wettelijke grondslag voor bestaat. Het CBP oordeelde dat Google de Wbp overtrad door gebruikers onvoldoende te informeren en de Telecommunicatiewet te schenden door het plaatsen van volgcookies zonder toestemming.

Het CBP heeft in de ‘Last onder dwangsom’ de volgende drie vereisten gesteld aan Google:

  1. Google moet expliciete toestemming vragen aan gebruikers om persoonsgegevens van verschillende Google-diensten te combineren;
  2. Google moet gebruikers duidelijk en consistent informeren welke persoonsgegevens het bedrijf gebruikt;
  3. Google moet gebruikers laten weten dat YouTube een onderdeel is van Google.

Als Google niet aan deze vereisten voldoet, kan het bedrijf een boete opgelegd krijgen van €20.000,- per dag voor elke overtreding, tot een maximum van €5 miljoen per overtreding, wat in totaal neerkomt op €15 miljoen.

Google had tot eind februari 2015 om te voldoen aan deze maatregelen en daarmee de overtredingen te stoppen. Vervolgens zou het CBP controleren of Google daadwerkelijk aan alle eisen heeft voldaan.

Wilt u meer weten over privacybescherming?

Stuur dan geheel vrijblijvend een mail naar Monique Hennekens (contactgegevens hier).