Do’s en Don’ts: Hoe je Pand- en Hypotheekrechten Uitoefent tijdens een Faillissement – Een Handleiding

expertise:

Ondernemingsrecht - M&A

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

10 december 2014

Wanneer een schuldenaar failliet is verklaard, raakt hij of zij automatisch de beschikkings- en beheersrechten over hun vermogen kwijt. In plaats daarvan neemt de curator deze verantwoordelijkheden op zich. Het is de taak van de curator om het vermogen van de failliete schuldenaar te vereffenen ten gunste van alle schuldeisers en de opbrengst te verdelen met respect voor ieders rechten en rang.

In een faillissement hebben de pand- en hypotheekhouders een speciale positie. Volgens artikel 57 lid 1 van de Faillissementswet mogen zij hun rechten uitoefenen alsof er geen faillissement was. Hierdoor hebben zij de mogelijkheid om het verpande of gehypothekeerde goed te verkopen zonder tussenkomst van de curator. De opbrengst daarvan kunnen zij gebruiken om zichzelf te compenseren zonder bij te dragen aan de kosten van het faillissement.

Echter, de curator heeft de mogelijkheid om de pand- of hypotheekhouder een termijn te geven onder artikel 58 lid 1 Fw om hun rechten uit te oefenen. De vaststelling van een dergelijke termijn stelt de curator in staat om duidelijkheid te krijgen over de omvang van het vermogen van de schuldenaar en het faillissement snel af te handelen.

De rechter-commissaris heeft de bevoegdheid om de door de curator gegeven termijn aan de pand- of hypotheekhouder een of meerdere keren te verlengen. Bijvoorbeeld, indien het uitoefenen van het pand- of hypotheekrecht binnen de gegeven termijn niet haalbaar zou zijn. Hiervoor moet de pand- of hypotheekhouder wel op tijd een verlengingsverzoek indienen.

Het is belangrijk dat de pand- of hypotheekhouder zijn recht uitoefent vóór het verstrijken van de vastgestelde (al dan niet verlengde) termijn. Als hij dat niet doet, verliest hij – behoudens bijzondere omstandigheden – de mogelijkheid om het verpande of gehypothekeerde goed te verkopen en krijgt de curator deze bevoegdheid. Hoewel de houder van het pand- of hypotheek nog steeds eerste recht heeft op de opbrengst, moet hij wel bijdragen aan de kosten van het faillissement.

Het uitoefenen van pand- en hypotheekrechten tijdens een faillissement kan problemen veroorzaken, vooral wanneer de curator een termijn onder artikel 58 lid 1 Fw heeft opgelegd aan de pand- of hypotheekhouder.

Een kort overzicht van aandachtspunten:

  • Handel snel: blijf niet stilzitten en zet de executie op tijd in gang.
  • Overleg met de curator. De curator zou, tegen betaling van een boedelbijdrage, u kunnen helpen bij het uitoefenen van uw rechten.
  • Vergeet het wettelijke systeem niet bij de uitwinning van een pand- of hypotheekrecht.
  • Vraag zo nodig tijdig om verlenging van de vastgestelde (al dan niet eerder verlengde) termijn bij de rechter-commissaris.
  • Zet een gestarte executie niet zomaar stop tijdens het wachten op een beslissing van de rechter-commissaris. De door de curator vastgestelde termijn loopt gewoon door.

Onze advocaten hebben jarenlange ervaring met (de uitwinning van) pand- en hypotheekrechten, al dan niet in faillissement. Soms als curator, maar ook als advocaat van pand- en hypotheekhouders.