Doorlopend leasecontract: betaalt de ex-werknemer de rekening?

expertise:

Arbeidsrecht

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

06 december 2017

Het komt met regelmaat voor dat een arbeidsovereenkomst eindigt terwijl een leasecontract nog doorloopt. De vraag is wat er op dat moment met het leasecontract gebeurt en wie voor de kosten op moet draaien. Recent deed de Rechtbank Midden-Nederland een uitspraak waaruit blijkt dat ook het beginsel van goed werkgeverschap daarbij een rol kan spelen.

Feiten

In de genoemde uitspraak is de betreffende werkneemster op 1 november 2014 bij de werkgever in dienst getreden. Partijen hebben een gebruikersovereenkomst gesloten voor de aan werkneemster ter beschikking gestelde leaseauto.

Werkneemster heeft in april 2016 de arbeidsovereenkomst opgezegd tegen 1 juli 2016. Het leasecontract tussen de werkgever en de leasemaatschappij had na afloop van het dienstverband nog een looptijd van 44,5 maanden.

In de gebruikersovereenkomst is opgenomen dat de werknemer die zelf zijn arbeidsovereenkomst beëindigt, de keuze heeft uit de volgende drie mogelijkheden:

  1. de auto meenemen naar de nieuwe werkgever,
  2. de kosten van vroegtijdige beëindiging van de leaseovereenkomst betalen, of
  3. de auto doorgeven aan een andere werknemer binnen de onderneming van de oude werkgever.

In dit geval werd de leaseauto werd overgedragen aan een andere werknemer (3). De eigen bijdrage van die werknemer lag wegens intern vastgestelde regels echter een stuk lager dan die van werkneemster. De werkgever heeft vervolgens het verschil in eigen bijdragen voor de resterende looptijd van het leasecontract verrekend met de eindafrekening van werkneemster. Het gaat in totaal om ruim EUR 10.000,–.

Oordeel kantonrechter

De vraag die bij de kantonrechter voorligt is of de werkgever terecht aanspraak maakt op de vergoeding van ruim EUR 10.000,–. De kantonrechter beantwoordt die vraag ontkennend. Uit het beginsel van goed werkgeverschap vloeit volgens hem voort dat de werkgever gehouden is de belangen van een werknemer te behartigen bij het aangaan van het leasecontract. Een werknemer is namelijk geen partij bij het sluiten van dit leasecontract en heeft daardoor ook niet de mogelijkheid om met de leasemaatschappij te onderhandelen. Dat werkneemster bekend was met de risico’s en de drie mogelijkheden, doet daar niets aan af.  

De kantonrechter achtte het verder relevant dat de werkgever zelf heeft besloten een afwijkende regeling te treffen met de werknemer die de leaseauto heeft overgenomen. Deze oplossing is niet vooraf met de werkneemster besproken. De werkneemster mocht er op basis van de gebruiksovereenkomst van uit gaan dat zij in dat geval geen vergoeding verschuldigd zou zijn. Om die reden kan de werkgever de kosten niet verhalen op de vertrekkende werkneemster.

Conclusie

In het geval een werknemer zelf de arbeidsovereenkomst beëindigt is het voor een werkgever niet wenselijk dat zij wordt geconfronteerd met extra kosten vanwege het doorlopen van het leasecontract. Het is daarom voor een werkgever van belang dat alle mogelijkheden bij voortijdig eindigen van de arbeidsovereenkomst worden vastgelegd in een reglement. Het is dan wel zaak om daarna geen andere afspraken te maken zonder de ex-werknemer daarbij  te betrekken. Het beginsel van goed werkgeverschap zorgt er dan immers voor dat eventuele bijkomende kosten niet voor rekening van de ex-werknemer komen.  

Patricia van Eck en Jeff van Veen

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel of heeft u andere arbeidsrechtelijke vragen, neemt u dan gerust vrijblijvend contact op met Jeff van Veen, Patricia van Eck of andere leden van de sectie arbeidsrecht.