Tellingen Bij Distributiewetcentrum XII – Actieve verkoopbeperkingen (Exclusiviteitsvoorwaarde)

expertise:

Mededinging & Regulering

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

09 maart 2022

Wat?

Klassieke begrippen in de wereld van verticale overeenkomsten zijn die van “actieve verkoop” en “passieve verkoop”. Actieve verkoop houdt in dat een bepaalde klantengroep of territorium actief wordt benaderd. Passieve verkoop bestaat uit transacties in reactie op ongevraagde verzoeken van individuele klanten zonder dat de verkoop is geïnitieerd door middel van actieve benadering van dergelijke klanten.

Meer concreet zal een distributeur indien hij een publiciteitsbrief of mail naar een specifieke klant stuurt, zich bezighouden met actieve verkoop wanneer daardoor de klant een bestelling plaatst. Als de klant daarentegen algemene reclame in een tijdschrift heeft opgepikt en de winkel van de distributeur bezoekt, dan is de daaruit volgende verkoop een passieve verkoop.

Er zijn talloze variaties op hetzelfde thema, maar de scheidslijn in juridische zin is duidelijk. Het hangt af van de partij die het initiatief heeft genomen om tot de transactie te komen. In het geval van actieve verkoop doet de distributeur dit. Bij passieve verkoop ligt het initiatief bij de klant.

Om de inspanningen en investeringen van exclusieve distributeurs te beschermen, accepteert het systeem van vrijstellingen onder strenge voorwaarden dat andere distributeurs zich kunnen onthouden van actieve verkoop in het gebied of aan een klantengroep die is toegewezen aan een exclusieve distributeur.

Deze aftelling heeft betrekking op de eerste van drie voorwaarden (de  exclusiviteitsvoorwaarde) die moet worden voldaan om actieve verkoopbeperkingen in overeenstemming te brengen met het systeem van vrijstellingen en dus automatisch te ontheffen van de EU-concurrentieregels.

Nu?

Het huidige Verticaal Vrijstellingsreglement (de “VVR”) plaatst het opleggen van beperkingen op actieve en passieve verkoop in principe op de zwarte lijst. Er is echter een beperkte uitzondering die onderhevig is aan strenge cumulatieve voorwaarden.

Voordat we deze voorwaarden behandelen, is het belangrijk te benadrukken dat de uitzondering niet geldt voor selectieve distributeurs. Selectieve distributeurs kunnen niet worden beschermd tegen actieve verkoop door andere distributeurs aan eindgebruikers die zich bevinden binnen hun territorium. Bovendien gaat de uitzondering over beperkingen op actieve verkoop, maar nooit op passieve verkoop. De laatste worden altijd op de zwarte lijst geplaatst.

De toekomst vanaf 1 juni 2022?

De voorstellen van de Commissie wijzigen de eerste voorwaarde op twee punten.

Het eerste is dat de vereiste van het hebben van niet meer dan één distributeur in het relevante territorium of aan wie een klantengroep is toegewezen, wordt losgelaten. Het volstaat dat een beperkt aantal distributeurs is aangesteld voor het territorium of de klantengroep. Dit betekent in de praktijk dat zogenaamde gedeelde exclusiviteit ook wordt gedekt door de uitzondering die een vrijstelling verleent voor actieve verkoopbeperkingen.

Het tweede is dat de partijen enige vrijheid lijken te verliezen bij het definiëren van het territorium of de klantengroep in kwestie. De voorstellen stellen dat het aantal distributeurs moet worden bepaald in verhouding tot het toegewezen territorium of de klantengroep zodanig dat een bepaald volume zaken wordt veiliggesteld dat hun investeringsinspanningen in stand houdt. Overbodig te zeggen dat deze nieuwe test veel ruimte voor discussie laat.

In de praktijk?

De voorstellen van de Commissie brengen extra flexibiliteit bij het toepassen van actieve verkoopbeperkingen. Het is niet nodig om territoria of klantengroepen op een kunstmatige manier op te splitsen om te voldoen aan de voorwaarde van een enkele distributeur die vervolgens is beschermd door de actieve verkoopbeperking opgelegd aan andere distributeurs. Situaties van gedeelde exclusiviteit die uitstekend zakelijk gezien kunnen intact worden gelaten.

Beoordeling?

De uitbreiding van de eerste voorwaarde naar gedeelde exclusiviteit is een duidelijke verbetering. Het voorkomt dat er kunstmatige scheidingen worden gemaakt, alleen om te voldoen aan een wettelijke eis en om geen andere goede reden.

De extra test gerelateerd aan het volume van zakendoen dat de investeringsinspanningen zou moeten behouden, is echter een veel delicater punt. Het niet voldoen aan deze test duwt de actieve verkoopbeperking in de black box van hardcore beperkingen, d.w.z. een beperking van de concurrentie door het object dat de VVR ontoepasselijk maakt en weinig kans maakt om te worden gered door middel van een individuele beoordeling.

Wil je meer weten? Blijf op de hoogte…

Tot 1 juni 2022 proberen we je regelmatig updates en de nodige juridische kennis te geven om je bedrijf volledig voor te bereiden op de toekomst. Kijk ook eens naar het platform van het Distribution Law Center en onze LinkedIn-pagina.

Een vertaling van deze Countdown nieuwsbrief is beschikbaar in het: Portugees.

Lees hier de beschikbare DLC Countdown nieuwsbrieven over de te verwachten veranderingen hier.