Definitief rapport sectoronderzoek e-commerce: let op bij beperken internetverkoop

08 juni 2017

De Europese Commissie heeft recent het definitieve rapport naar aanleiding van het sectoronderzoek e-commerce gepubliceerd. In deze blog zetten we de belangrijkste bevindingen ten aanzien van internetverkoop van consumentengoederen op een rijtje.

Sectoronderzoek

Tijdens het sectoronderzoek heeft de Europese Commissie vragen gesteld aan bijna 1.900 bedrijven die actief zijn op het gebied van internetverkoop van consumentengoederen en digitale content.  Tevens analyseerde de Commissie ongeveer 8.000 distributie- en licentiecontracten.

De voorlopige bevinden van het onderzoek werden vorig jaar september gepubliceerd (zie onze eerdere blog hierover). Het definitieve rapport heeft de reacties hierop van belanghebbenden (66 in totaal) meegenomen en bevestigt voor een groot deel de eerdere conclusies. Het rapport gaat gepaard met een Commission staff working document waarin de bevindingen in detail worden beschreven.

Bevindingen

In het definitieve rapport signaleert de Europese Commissie een aantal praktijken die de mededinging kunnen beperken. De belangrijkste trends in de markt zijn volgens de Europese Commissie als volgt:

  • Een groot aantal producenten heeft de afgelopen tien jaar besloten om hun producten rechtstreeks te verkopen aan consumenten via eigen internetwinkels. Daarmee concurreren zij in toenemende mate met hun onafhankelijke distributeurs;
  • Een toename in gebruik van selectieve distributienetwerken, waarbij de producten alleen kunnen worden verkocht door vooraf geselecteerde erkende verkopers en verkoop aan niet-erkende verkopers is verboden. Producenten erkenden in het onderzoek dat zij in toenemende mate gebruik maken van selectieve distributie in reactie op de toename in internetverkoop omdat het hen in staat stelt hun distributienetwerk beter te controleren, meer specifiek op het gebied van de kwaliteit van distributie en prijs;
  • Een toename in het gebruik van contractuele beperkingen door producenten teneinde de distributie van hun producten beter te controleren. Afhankelijk van het businessmodel en de strategie nemen dergelijke beperkingen verschillende vormen aan, waaronder prijsbeperkingen, verbod op (online) marktplaatsen, beperkingen op het gebruik van prijsvergelijkingstools en het weren van pure internetspelers uit hun distributienetwerk.

De Commissie merkt op dat sommige van deze praktijken gerechtvaardigd kunnen zijn, bijvoorbeeld om de kwaliteit van de distributie te verbeteren. Andere praktijken kunnen echter onterecht consumenten ervan weerhouden de voordelen te plukken van een grotere productkeuze en lagere prijzen bij internetverkoop. De Commissie zal hierop actie ondernemen. Mogelijke problemen die de Commissie ook benoemt zijn het gebruik van prijssoftware (dat automatisch de prijzen van producten vergelijkt en/of aanpast), het hanteren van verschillende prijzen voor online en offline wederverkoop en meer algemeen het beperken van het verkopen en adverteren via internet.

Vervolg

De bevindingen van het sectoronderzoek geven aan op welke gebieden de Europese Commissie de komende tijd haar pijlen zal gaan richten. De bevindingen onthullen mogelijk problematische beperkingen van internetverkoop in het licht van het mededingingsrecht. Naast de onderzoeken die de Commissie reeds is gestart (zoals het onderzoek naar Guess en de onderzoeken naar de verkoop van consumentenelektronica, videospelletjes en hotelaccommodaties) is de verwachting dat er meer onderzoeken zullen volgen naar het beperken van internetverkoop door bedrijven die actief zijn in de online consumentenverkoop.

Voldoen uw distributieovereenkomsten (nog) aan de huidige wetgeving?

Veel bedrijven hebben naar aanleiding van het onderzoek hun distributieovereenkomsten aangepast of veranderen de uitvoering daarvan. Zeker weten of uw distributieovereenkomsten (nog) voldoen aan de huidige wetgeving? Laat deze dan checken door één van onze specialisten op het gebied van distributie en mededingingsrecht. Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact opnemen met mr. Minos van Joolingen of mr. Esra van der Wolk.

Op de hoogte blijven? 

Download hier onze eBooks en nieuwsbrieven.