De uitleg van voorwaarden in een intentieovereenkomst

expertise:

Ondernemingsrecht

03 december 2012

In een recent arrest heeft het gerechtshof Arnhem zich gebogen over de uitleg van "voorwaarden" die door partijen in een intentieovereenkomst zijn opgenomen. In deze zaak traden twee partijen met elkaar in onderhandeling over de verkoop van een apotheek. Hiertoe sloten zij een intentieovereenkomst. Verkoper vorderde nakoming van de intentieovereenkomst en eiste dat de verkoop zou worden uitgevoerd. Essentiele vraag in dit kader was of de in de intentieovereenkomst opgenomen "voorwaarden" als opschortende of als ontbindende voorwaarden moesten worden gekwalificeerd. Het antwoord op deze vraag leidt namelijk tot zeer verschillende uitgangsposities op bewijsrechtelijk vlak en is daarmee van groot belang bij beantwoording van de vraag of de vordering tot nakoming kon worden toegewezen.

Mr. Q. Keukens en Mr. L.B. Vissers gaan in een recent verschenen publicatie uitgebreid in op dit arrest.

Klik hier om het gehele artikel te lezen