De (on)mogelijkheden van wijziging van de erfpachtvoorwaarden

03 september 2012

Voor het vakblad Vastgoedrecht schreef Paula Kemp een artikel waarin artikel 5:97 BW centraal staat. Op basis van dit artikel hebben de eigenaar en erfpachter de mogelijkheid om na vijfentwintig jaren aan de rechter te verzoeken de erfpacht te wijzigen of op te heffen. De belangrijkste voorwaarde die de wetgever daarbij stelt, is dat er sprake moet zijn van onvoorziene omstandigheden. Artikel 5:97 BW sluit overigens niet uit dat partijen zelf de erfpacht wijzigen. Die wijziging zal neerkomen op (gedeeltelijke) afstand, (gedeeltelijk) vestiging van een nieuw erfpacht of een combinatie hiervan.