De omvang van de stelplicht en bewijslast bij een beroep op de wilsgebreken

21 februari 2012

In het handelsverkeer zijn overeenkomsten een instrument waarmee partijen elkaar zekerheid verschaffen over de overeengekomen tegenprestatie en de voorwaarden die partijen aan de tegenprestatie hebben verbonden. Om die reden heeft de wetgever slechts een aantal limitatieve gronden gegeven op basis waarvan een overeenkomst kan worden aangetast, te weten de wilsgebreken. Bij wilsgebreken gaat het om de gevallen waarin een overeenkomst is gesloten onder invloed van bedrog, bedreiging, misbruik van omstandigheden of dwaling.

Voor de februari editie van het Tijdschrift Overeenkomst in de Rechtspraktijk schreef Paula Kemp hier over een artikel.