De nieuwe groepsvrijstelling verticale overeenkomsten: de contractspraktijk op de schop?

expertise:

Ondernemingsrecht

10 oktober 2010

Op 1 juni jl. is de nieuwe regelgeving betreffende distributieovereenkomsten van de Europese Commissie in werking getreden. Contracten dienen voor 1 juni 2011 aan de nieuwe regels te zijn aangepast. Op donderdag 23 september 2010 organiseerde de sectie EU & Mededinging het seminar “Distributieovereenkomsten en mededingingsrecht: Alles eruit halen wat erin zit”. Tijdens dit seminar is de nieuwe regelgeving toegelicht. In de oktober 2010 uitgave van Contracteren bespreken Minos van Joolingen en Dorien Noordeloos (sectie EU & Mededinging) de nieuwe regelgeving ook uitvoerig.

Tijdens het seminar zijn verschillende onderwerpen aan bod gekomen. Ondermeer de uitgebreide regelgeving met betrekking tot de beperkingen op het gebruik van internet zijn besproken. In de nieuwe regelgeving geeft de Europese Commissie een uitvoerige toelichting op haar beleid met betrekking tot het gebruik van internet. Naar aanleiding van verschillende vragen uit de zaal ontstond een interessante discussie over de verschillende wijzigingen. De sectie EU & Mededinging kijkt dan ook terug op een geslaagd seminar.