De komst van het UBO-register: een openbaar register van uiteindelijk belanghebbenden

expertise:

Ondernemingsrecht - M&A

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

15 maart 2016

Vorig jaar werd al bekend gemaakt dat op grond van de Europese anti-witwasrichtlijn, iedere lidstaat een register moet gaan bijhouden met informatie over de uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten. Inmiddels hebben de ministers van Financiën (minister Dijsselbloem), Veiligheid en Justitie (minister Van der Steur) en Economische Zaken (minister Kamp) de contouren van dit zogenaamde UBO-register openbaar gemaakt.

Met ‘uiteindelijk belanghebbende’ (in het Engels ‘ultimate beneficial owner’ of ‘UBO’) wordt bedoeld de persoon die uiteindelijk de formele of feitelijke zeggenschap heeft bij een vennootschap of een andere juridische entiteit. Dat is bijvoorbeeld zo indien die persoon een belang van meer dan 25% eigendom, aandelen en/of stemrechten heeft in de betreffende entiteit of de bevoegdheid heeft om bestuurders te ontslaan. Een entiteit kan meerdere UBO’s hebben. 

Reden voor de invoer van een openbaar UBO-register is om te voorkomen dat UBO’s hun identiteit achter vennootschappen of andere juridische entiteiten verbergen en deze gebruiken voor bijvoorbeeld de financiering van terrorisme of voor witwaspraktijken. 

Van iedere UBO zal zijn/haar naam, geboortemaand en -jaar, nationaliteit, woonstaat en de aard en omvang van het door hem/haar gehouden economische belang openbaar worden gemaakt. Bepaalde autoriteiten (die geheimhoudingsverplichtingen hebben) zullen aanvullende gegevens kunnen inzien die in het kader van hun werkzaamheden relevant zijn (denk bijvoorbeeld aan toezicht of opsporing).

Het UBO-register zal voor eenieder toegankelijk worden. Ter bescherming van de privacy en persoonlijke levenssfeer van UBO’s is ervoor gekozen om, naast bovenstaande waarborg dat gebruikers anders dan specifiek aangewezen autoriteiten slechts inzage krijgen in een beperkt aantal gegevens over de UBO, een aantal privacywaarborgen aan de openbaarheid van het register te koppelen. Zo zal iedere gebruiker worden geregistreerd, zal er een vergoeding gevraagd worden voor inzage en zal er bij een risico op bijvoorbeeld kidnapping, chantage, geweld of intimidatie per geval worden bezien of bepaalde informatie kan worden afgeschermd.

Hoe het UBO-register uiteindelijk vorm zal krijgen, moet nog blijken. In ieder geval dient Nederland als EU-lidstaat vóór 26 juni 2017 het UBO-register te hebben doorgevoerd.