De inwerkingtreding van het nieuwe appartementsrecht per 1 mei jl.

08 mei 2008

In een eerdere nieuwsbrief – uit 2005 – heeft u kunnen lezen dat het appartementsrecht in 2005 is gewijzigd. 
Met name is van belang:

  • de stemverhouding die noodzakelijk is om een splitsingsakte te wijzigen is veranderd (was : absolute meerderheid, is geworden : 4/5 meerderheid met medewerking van het bestuur);
  • de wettelijke verplichting voor een vereniging van eigenaars (“VVE”) om een reservefonds te vormen.

Deze wijzigingen hadden uitgestelde werking voor al bestaande VVE’s.

Aan die uitgestelde werking is per 1 mei jl. een einde gekomen.

Het vernieuwde appartementsrecht is dan ook per 1 mei jl. op alle VVE’s van toepassing.