De curator en verzet ex artikel 10 Fw: een bruikbaar instrument?

29 augustus 2017

In dit artikel wordt de positie van de curator nader in kaart gebracht aan de hand van na het arrest Hoekseman q.q. / R.M. Trade verschenen rechtspraak. In dit arrest heeft de Hoge Raad prejudiciële vragen beantwoord, waaruit is af te leiden in welke gevallen de curator verzet kan instellen tegen een faillietverklaring. Onderzocht wordt hoe de lagere rechtspraak sinds dit arrest van de Hoge Raad omgaat met verzet tegen een faillietverklaring door de curator en of het verzet door de curator een bruikbaar instrument is.

Sanne Jansen en Margje Nijland – Van Oorsouw schreven dit artikel voor het tijdschrift Financiering, Zekerheden en Insolventierechtpraktijk.

Klik op onderstaande button om het gehele artikel te lezen.