Corporate governance bij coöperaties

expertise:

Ondernemingsrecht - M&A

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

04 november 2012

De Nationale Coöperatieve Raad (“NCR”) heeft voor coöperaties – ondernemingen in verenigingsverband – een eigen corporate governance code opgesteld. De NCR-code heeft tot doel coöperatief ondernemerschap, ledenbetrokkenheid en professioneel toezicht te verbeteren.

De coöperatie wijkt qua doel en organisatie sterk af van de kapitaalvennootschappen, de besloten en naamloze vennootschap. Om die reden is de "reguliere" Nederlandse corporate governance code niet zonder meer op coöperaties toepasbaar. De coöperatie staat bekend als een transparante en democratische ondernemingsvorm met een strategie gericht op de lange termijn. De coöperatie is er voor de leden. Coöperatief ondernemen is daarom ‘ondernemen met een achterban’. De ambities zullen alleen worden waargemaakt met een professioneel bestuur, kritisch toezicht, en werkelijke ledenbetrokkenheid. De nieuwe NCR-Code voor coöperatieve ondernemingen kan daarbij als hulpmiddel dienen. De NCR beveelt haar leden aan om de code na te leven door elk jaar in het jaarverslag te vermelden op welke wijze de desbetreffende coöperatie de principes en regels van de code in het afgelopen jaar heeft nageleefd en indien van toepassing gemotiveerd uiteen te zetten waarom een regel niet is toegepast. Ook andere coöperaties die geen lid zijn van de NCR kunnen gebruik maken van deze code. Zie voor de integrale tekst, een toelichting, alsmede een checklist, de NCR-website, www.cooperatie.nl. Vanzelfsprekend laat de code wettelijke regelingen onverlet. Het verenigingsrecht, het specifieke wettelijke coöperatierecht, de Wet op de Ondernemingsraden en het jaarrekeningenrecht zijn onverkort van toepassing.