Controleren diploma van toekomstige werknemer is raadzaam

expertise:

Arbeidsrecht

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

12 januari 2010

Hoe te handelen als blijkt dat een werknemer op zijn cv zet een bepaald diploma te hebben behaald, terwijl dit in werkelijkheid helemaal niet het geval is. Onlangs is dit een werkgever overkomen. Zijn werknemer had in zijn cv gezet dat hij in het bezit was van een hbo-SPH diploma, maar had dit diploma, na meerdere malen aandringen van de werkgever, nog niet verstrekt. De werkgever heeft uiteindelijk zelf research verricht, waaruit bleek dat de werknemer helemaal geen diploma had behaald en dus fraude had gepleegd. Als reactie hierop heeft de werkgever de werknemer ontslagen.

Op 12 oktober 2006 is de werknemer bij SDG in dienst getreden. Op deze arbeidsovereenkomst is de CAO voor de Gehandicaptenzorg van toepassing. Voorafgaand aan zijn indiensttreding bij SDG heeft de werknemer zijn cv verstrekt, waarin hij heeft aangegeven van 1993 t/m 1996 de hbo-opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening te hebben gevolgd. Achter deze beschrijving heeft de werknemer de opmerking ‘geslaagd’ geplaatst. SDG heeft verschillende malen verzocht aan de werknemer zijn diploma’s te overleggen. Dit blijkt o.a. uit de controlelijst die SDG ter gelegenheid van het indiensttredinggesprek heeft opgemaakt, waarin is opgenomen dat het overleggen van de diploma’s zo spoedig mogelijk zal volgen. Vervolgens heeft werkgever bij brief van 17 september 2008 wederom om de ontbrekende diploma’s gevraagd, waarop de werknemer bij e-mail van 19 september 2008 heeft laten weten deze al te hebben aangeleverd maar deze zo spoedig mogelijk nogmaals te zullen toezenden.

Aangezien vanuit de werknemer geen diploma’s werden toegezonden heeft de werkgever zelf research verricht. De werkgever heeft bij de IB-groep en bij de Christelijke Hogeschool te Leeuwarden informatie ingewonnen over de werknemer. Hieruit is boven tafel gekomen dat de werknemer helemaal niet beschikte over een hbo-SPH diploma. Hierop heeft SDG verzocht werknemers arbeidsovereenkomst te ontbinden tegen de vroegst mogelijke datum wegens gewichtige redenen, bestaande uit veranderingen in de omstandigheden. Aan dit verzoek legt SDG ten grondslag dat de werknemer onjuiste en misleidende informatie in zijn cv heeft vermeld met betrekking tot het beschikken over een diploma. Voorts laat ook het functioneren van de werknemer met betrekking tot de door hem op te stellen ondersteuningsplannen te wensen over.

De vorenstaande omstandigheden leveren volgens de kantonrechter een wijziging in de omstandigheden op die van dien aard is dat de arbeidsovereenkomst dient te worden ontbonden. Nu het uitgangspunt dient te zijn dat de frauduleuze opgave van de werknemer aanleiding is geweest tot deze wijziging in omstandigheden, een gegeven dat volledig in zijn risicosfeer ligt, is de kantonrechter van oordeel dat voor de toekenning van een vergoeding ten laste van SDG geen plaats is. Kortom, ter voorkoming van het een en ander is het raadzaam voor de ondertekening van het contract om overlegging van de diploma’s te verzoeken.

LJN: BK7947, bron: www.rechtspraak.nl