Beperking van aansprakelijkheid in contracten bij stopgezette onderhandelingsprocessen

26 oktober 2011

In hun artikel voor het Tijdschrift Overeenkomst in de Rechtspraktijk, hebben Marc Janssen en Daphne Castelijns een interessante discussie aangezwengeld over het leerstuk van de afgebroken onderhandelingen. Ze belichten in het bijzonder hoe men een schadeclaim bij afgebroken onderhandelingen kan vermijden.

Sinds de uitspraak in de zaak Plas/Valburg, blijft het onderwerp van afgebroken onderhandelingen een essentieel aspect in de Nederlandse rechtspraktijk. Het arrest stelde een benadering voor op basis van drie fasen omtrent de aansprakelijkheid bij (eenzijdig) afgebroken onderhandelingen. Het onderscheid van de fasen is als volgt; de eerste fase waarin de partijen vrijelijk de onderhandelingen kunnen beëindigen, de tweede fase waarin een afgebroken onderhandeling toelaatbaar is, maar tegelijkertijd leidt tot een schadeplichtigheid voor de gemaakte kosten tijdens deze onderhandelingen (het negatief contractsbelang). En dan is er de derde fase waarin het niet meer toegestaan is om de onderhandelingen te beëindigen. In deze fase moet de partij die de onderhandelingen afbreekt niet alleen de kosten en schade van de andere partij vergoeden, maar in bepaalde gevallen zelfs de gederfde winst (het positief contractsbelang).

Voor een uitvoeriger perspectief op dit onderwerp, kunt u het volledige artikel downloaden via onderstaande link.

Download bijlage: Art_Contractuele beperking van aansprakelijkheid_okt_11 (PDF, 472 KB)