Contractuele beperking van aansprakelijkheid bij afgebroken onderhandelingen

26 oktober 2011

In het artikel dat Marc Janssen en Daphne Castelijns schreven voor het Tijdschrift Overeenkomst in de Rechtspraktijk, staat het leerstuk van de afgebroken onderhandelingen centraal. In het bijzonder wordt ingegaan op de manier waarop een schadeclaim bij afgebroken onderhandelingen zou kunnen worden voorkomen.

Sinds het Plas/Valburg-arrest is het leerstuk van de afgebroken onderhandelingen niet meer weg te denken uit de Nederlandse rechtspraktijk. Op grond van dit arrest zou voor de aansprakelijkheid voor (eenzijdig) afgebroken onderhandelingen onderscheid dienen te worden gemaakt tussen drie fasen: de eerste fase waarin het partijen vrijstaat de onderhandelingen af te breken, de tweede fase waarin afbreken geoorloofd is, maar dit wel leidt tot schadeplichtigheid ter zake van de door de wederpartij in het kader van de onderhandelingen gemaakte kosten (het negatief contractsbelang) en de derde fase waarin partijen verkeren in een stadium dat afbreken niet meer geoorloofd is. De afbrekende partij moet niet alleen de kosten en schaden van de wederpartij vergoeden, maar in sommige gevallen zelfs gederfde winst (het positief contractsbelang).

Klik op onderstaande bijlage om het gehele artikel te lezen.

Download bijlage: Art_Contractuele beperking van aansprakelijkheid_okt_11 (PDF, 472 KB)