Contracteren met de overheid. Over Staatssteun en het voorkomen van de verplichting tot terugbetaling met rente

expertise:

Mededinging & Regulering

30 september 2016

Op 19 mei 2016 publiceerde de Commissie een Mededeling, waarin zij het begrip ‘staatssteun’ nader omlijnt. Ook de Nederlandse wetgever laat zich niet onbetuigd. Op 3 juni 2016 werd een concept wetsvoorstel gepubliceerd, dat beoogt de terugvordering van staatssteun landelijk te uniformeren en te vergemakkelijken. Reden genoeg om na te denken over het risico op terugbetaling van de verleende steun met rente. Hoe kunnen contractenmakers dit risico zoveel mogelijk inperken?

Martijn Jongmans en Adriaan Buyserd schreven voor het tijdschrift ‘Overeenkomst in de rechtspraktijk’ een publicatie over dit onderwerp.

Klik op onderstaande button om de gehele publicatie te lezen.