Consumentenkoop, Samenhangende rechtsverhoudingen – annotatie JIN 183

19 november 2012

Tussen een overeenkomst van consumentenkoop en een financieringsovereenkomst kan een dusdanige verbondenheid bestaan, dat de korte verjaringstermijn voor consumentenkoop van toepassing is op de financieringsovereenkomst.