Consultant krijgt voor het eerst boete wegens medeplichtigheid

expertise:

Mededinging & Regulering

20 augustus 2008

Het Europese Gerecht van Eerste Aanleg heeft op 8 juli jl. voor het eerst een boete opgelegd aan een Zwitsers consultancy bureau AC-Teuhand wegens medeplichtigheid aan een kartel. 

Het betrof een kartel tussen producenten van organische peroxide. De producenten maakten zich onder andere schuldig aan prijsafspraken en informatie-uitwisseling. De consultant ondersteunde het kartel jarenlang door onder meer belastende documenten van de producenten te bewaren en de vluchten te boeken van de karteldeelnemers wanneer zij heimelijk bijeen kwamen. Zo ontstonden geen sporen bij de producenten. 

Deze zaak maakt duidelijk dat ook zakelijke diensverleners kritisch dienen te kijken naar de werkzaamheden die worden verricht voor klanten. Afhankelijk van de werkzaamheden kan nu ook een zakelijke dienstverlener beboet worden voor zijn "deelname" aan een kartelafspraak van een klant.