Conferentie Asbest in de industrie op 25 juni 2013 – Van der Valk Hotel Ridderkerk

23 april 2013

Voorkom stillegging van installaties of shutdowns met snelle, slimme en veilige asbestsaneringen.

Tijdens de conferentie Asbest in de industrie hoort u de fabels en feiten over asbest met de vertaalslag naar de industrie. Zorg dat u weet wat u als industrieel professional verplicht bent en waar er ruimte in wetten en normen is. Verkrijg de noodzakelijke asbestkennis en toon aan dat u uw zorgplicht volbrengt tegenover strenger optredende toezichthouders en handhavers.

Aanmelden met korting
Omdat BANNING Advocaten een bijdrage levert op de conferentie profiteren onze relaties van 20% korting op de ticketprijs. Vermeld bij uw aanmelding via internet altijd code 67993SA om van de korting gebruik te maken.  

Bezoek voor meer informatie over het programma en de sprekers www.iir.nl/asbest