Commissie Verklaart: Geen Onrechtmatige Staatssteun Voor Nederlandse Voetbalclubs

04 juli 2016

Na vele jaren van intens onderzoek heeft de Europese Commissie eindelijk de conclusie getrokken dat de steun die verschillende Nederlandse gemeenten hebben toegekend aan vijf Nederlandse voetbalclubs, in overeenstemming is met de Europese staatssteunregels.

Binnen de Europese Unie zijn er specifieke regels voor staatssteun. Deze regels zijn in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat overheidsinterventies op de markt de concurrentie niet verstoren. Zoals het Europese recht bepaalt, wordt professionele sport gezien als een economische activiteit, en daarom zijn deze regels zonder uitzondering van toepassing. EU Commissaris Margrethe Vestager verwoordde het als volgt: “Als overheden subsidies verstrekken, bestaat het risico dat de concurrentie wordt verstoord. Profvoetbalclubs zijn ondernemingen en de Commissie moet garanderen dat de economische concurrentie tussen de clubs niet wordt verstoord door overheidssubsidies voor enkelen.”

Omdat de onderzochte clubs financiële problemen hadden, heeft de Commissie de maatregelen voor een deel van de clubs getoetst aan de richtsnoeren voor reddings- en herstructureringssteun aan ondernemingen in moeilijkheden. Op basis van deze richtsnoeren moet dergelijke steun alleen worden toegekend aan bedrijven met realistische overlevingskansen en die maatregelen nemen om verstoring van de concurrentie door staatssteun te verminderen.

In het geval van PSV, oordeelde de Commissie dat de ‘sale and leaseback’-transactie tussen de gemeente Eindhoven en PSV met betrekking tot de grond onder het Philipsstadion in lijn is met het ‘market economy investor principle’. Daarom concludeerde de Commissie dat deze transactie in de context van de EU-regels niet als staatssteun kan worden beschouwd.

Wat betreft FC Den Bosch, MVV, NEC en Willem II, oordeelde de Commissie dat er realistische herstructureringsplannen waren uitgevoerd. De vier clubs hadden volgens de Commissie substantieel bijgedragen aan de kosten van hun herstructurering. Bovendien werden er maatregelen getroffen om de verstoring van de concurrentie door de gemeentelijke bijdragen aan de herstructurering te verminderen.

PSV en de gemeente Den Bosch werden in deze zaak bijgestaan door Martijn Jongmans. Wilt u op de hoogte blijven? Download dan onze eBooks en nieuwsbrieven. Wilt u meer weten over staatssteun en het laten checken van contracten met de overheid? Neem dan contact op met een in staatssteun gespecialiseerde advocaat zoals Martijn Jongmans of Adriaan Buyserd.