Combinatie Misloopt Bergingsopdracht Door Voorkennis: Een Diepgaande Analyse En Discussie

21 januari 2014

Rechtbank oordeelt: Rijkswaterstaat terecht in uitsluiting

Op 7 januari 2014 besloot de rechtbank Den Haag dat Rijkswaterstaat het juiste besluit had genomen door de combinatie D.U.C. Diving / Koninklijke Wagenborg (hierna: ‘de Combinatie’) uit te sluiten van deelname aan de aanbesteding voor de berging van het scheepswrak Baltic Ace. Volgens de voorzieningenrechter slaagde de Combinatie er niet in om het vermoeden van oneerlijke concurrentie door voorkennis te weerleggen. Lees het volledige oordeel hier.

De crux van het geschil

De kern van het geschil ligt bij het besluit van de Combinatie om samen te werken met een ingenieursbureau dat in opdracht van Rijkswaterstaat een voorstudie verrichtte in aanloop naar de aanbestedingsprocedure. Hierdoor beschikt dit bureau en meer specifiek de directeur van dit bureau over relevante kennis, zoals details van de bergingswerkzaamheden en risico-inventarisatie. Deze kennis kan bijdragen aan het maken van een risico-inschatting en het bepalen van de opslagen, wat uiteindelijk invloed heeft op de inschrijfsom.

Rijkswaterstaat vindt dat deze voorkennis oneerlijke concurrentie in de hand kan werken. Aangezien de voorkennis bij de directeur van het ingenieursbureau ligt, en deze directeur actief betrokken is bij het geven van advies aan de Combinatie, is er volgens Rijkswaterstaat voldoende reden om aan te nemen dat de Combinatie toegang heeft tot deze kennis.

Beoordeling voorzieningenrechter en commentaar

De voorzieningenrechter verwierp de beweringen van de Combinatie en concludeerde dat de uitsluiting van de Combinatie gerechtvaardigd was. Mijn persoonlijke interpretatie hiervan is dat ook kennis die een onderaannemer heeft, kan leiden tot oneerlijke concurrentie, die onder bepaalde omstandigheden tot uitsluiting kan leiden. Deze uitspraak onderstreept tevens het belang voor marktpartijen om voorzichtig te werk te gaan bij het verrichten van werkzaamheden voor een opdrachtgever in voorbereiding op een aanbestedingsprocedure.

Wilt u meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met Martijn Jongmans.

Wilt u op de hoogte blijven?

Download onze eBooks en nieuwsbrieven voor de nieuwste informatie en inzichten.