Collectie legervoertuigen blijft in Oorlogs- en Verzetsmuseum

18 juni 2009

Stichting Historisch Materieel (“SHM”) heeft geen goede redenen gegeven om de overeenkomsten met het Nederlands Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum (“NOVM”) te beëindigen volgens de rechtbank ’s-Hertogenbosch.  Het gevolg van deze uitspraak is dat de collectie historische legervoertuigen in het museum in Overloon moet blijven. Frits Mutsaerts, één van de advocaten bij Banning die optrad voor NOVM licht dit toe.

Casus
SHM is eigenaar van een groot aantal gerestaureerde historische legervoertuigen. Zwijndrecht. In 2005 hebben SHM en NOVM enkele overeenkomsten gesloten. Deze overeenkomsten kwam er kort gezegd op neer dat het museum een grote expositieruimte in Overloon zou bouwen en dat SHM haar collectie voertuigen in bruikleen zou geven om deze daar ten toon te stellen.

In de zomer van 2006 besloot SHM de samenwerking met het museum te beëindigen en eiste de in bruikleen gegeven collectie op. NOVM weigert de collectie terug te geven waarop een juridische procedure volgde.

SHM heeft ten onrechte opgezegd
De rechtbank ’s-Hertogenbosch heeft bepaald dat SHM niet de juiste redenen heeft opgegeven om de overeenkomsten met het museum te beëindigen. SHM en NOVM moeten hun afspraken uit 2005 dus nog steeds nakomen.

De rechtbank is in deze zaak niet alleen afgegaan op de processtukken. Om zich een volledig beeld te vormen heeft de rechtbank op 25 maart 2009 de situatie in het museum zelf bekeken. De rechtbank heeft waargenomen dat de voertuigen uit de collectie er goed bij stonden in de expositiehal. Van enige zichtbare schade of waarneembaar achterstallig onderhoud zoals SHM betoogde was geen sprake. SHM verwijt NOVM dat bij de collectie andere stukken van mindere kwaliteit en/of uit een ander tijdperk zijn geplaatst. Omdat het hier gaat om relatief klein aantal voertuigen en/of voorwerpen acht de rechtbank dit verwijt onvoldoende om de overeenkomsten te beëindigen. Het ligt niet in de lijn der verwachting dat het bezoekende publiek zich vanwege de aanwezige objecten van het museum een negatief oordeel zal vormen over de collectie als geheel.

Rechtbank ’s-Hertogenbosch (LJN: BI 7149), 10 juni 2009