Civielrechtelijk bestuursverbod: straf voor onbetrouwbare bestuurders

expertise:

Ondernemingsrecht - M&A

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

14 juli 2016

Sinds 1 juli 2016 kan aan een bestuurder van een rechtspersoon (*1) een zogenaamd ‘civielrechtelijk bestuursverbod’ worden opgelegd. Wat houdt deze wetswijziging in?

Het komt er kort gezegd op neer dat, wanneer een bestuurder tijdens of in de drie jaren voorafgaand aan het faillissement van de rechtspersoon waarvan hij bestuurder is:

  1. zijn taak kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld en aannemelijk is dat dit een belangrijke oorzaak van het faillissement is;
  2. doelbewust schuldeisers heeft benadeeld;
  3. in ernstige mate is tekortgeschoten in de nakoming van zijn informatie- of medewerkingsverplichtingen jegens de curator op grond van de Faillissementswet;
  4. twee keer of vaker betrokken was bij een faillissement van een rechtspersoon en hem daarvan een persoonlijk verwijt treft; of
  5. een boete wegens een fiscaal vergrijp opgelegd heeft gekregen (dit geldt overigens ook als niet de bestuurder, maar de rechtspersoon die boete is opgelegd);

aan die bestuurder, op vordering van de curator of op verzoek van het openbaar ministerie, een bestuursverbod kan worden opgelegd door de rechtbank.

Als gevolg daarvan kan de bestuurder vijf jaar lang (of zoveel korter als de rechtbank heeft bepaald) geen bestuurder of commissaris van een rechtspersoon worden. Indien de bestuurder aan wie het verbod is opgelegd reeds bestuurder of commissaris van een of meer andere rechtspersonen was, geldt het bestuursverbod daar in principe ook voor, tenzij de rechtbank in haar uitspraak anders heeft bepaald.

Om er zeker van te zijn dat de bestuurder zich aan het opgelegde bestuursverbod houdt, kan de rechtbank een dwangsom opleggen.

De Kamer van Koophandel ontvangt de uitspraak waarmee de rechtbank het bestuursverbod oplegt en schrijft de betreffende bestuurder uit. Bestuursverboden worden (gedurende de termijn waarvoor zij zijn opgelegd) geregistreerd in een openbaar register bij de Kamer van Koophandel.

 


(*1) Een vereniging, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij, N.V., B.V. en/of stichting.