Controleer Consumentenbescherming – Een Must Voor Alle Tegenpartijen in Handel en Dienstverlening

15 juli 2015

In de rechtszaak Bocura versus Bancpost (zaak C-348/14, enkel nog beschikbaar in het Roemeens en Frans), stond de vraag centraal of Europese consumentenbescherming ook van toepassing kan zijn op personen die niet de primaire contractpartner zijn, maar als medeschuldenaar hun handtekening hebben gezet. Denk hierbij aan iemand die zich garant stelt voor een kredietovereenkomst. Uit deze zaak blijkt dat deze bescherming inderdaad opgaat, wat betekent dat de professionele partij er altijd op moet letten dat zij aan alle eisen van consumentenbescherming voldoet, ook tegenover de medeschuldenaar.

Het Europese Hof van Justitie (HvJEU) zegt hierover dat als de medeschuldenaar voldoet aan de wettelijke definitie van ‘consument’, en bij het ondertekenen van het contract niet handelde in de context van zijn beroep of bedrijf, de regels van consumentenbescherming zeker ook voor hem of haar gelden. De rechter moet dit zelf actief onderzoeken, zelfs als de partijen in kwestie zelf niet beroep doen op de Europese consumentenbescherming.

Bij de beoordeling of er sprake is van oneerlijke contractvoorwaarden, benadrukt het HvJEU dat de omstandigheden en details van het geval belangrijk zijn. Vooral of de contractvoorwaarden duidelijk waren voor een redelijk oplettende en geïnformeerde consument speelt een cruciale rol. Dit geldt ook voor de totale kosten die iemand onder het contract moet dragen. Jargon en verwarrende taal zijn risicovol. De essentiële punten moeten helder en begrijpelijk zijn geformuleerd.

Een gevolg van deze uitspraak kan zijn dat als een medeschuldenaar kan bewijzen dat de informatieplichten uit de consumentenbescherming niet zijn nagekomen, de gehele overeenkomst mogelijk afgewezen kan worden of (gedeeltelijk) ondermijnd kan worden. Daarom doen bedrijven die contracten gebruiken waarbij er meerdere tegenpartijen betrokken zijn er goed aan om hun contractvoorwaarden aan deze nieuwe jurisprudentie te toetsen.

Wilt u op de hoogte blijven? Download hier dan onze eBooks en nieuwsbrieven. Wil je meer weten over deze uitspraak en wat dit voor jouw bedrijf betekent? Neem dan vrijblijvend contact op met Martijn Jongmans (Contact, LinkedIn) of Adriaan Buyserd (Contact, LinkedIn).