CBP legt Google een boete op van maar liefst 15 miljoen euro: Een diepgaande analyse

12 januari 2015

Op 15 december 2014 kondigde het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) aan in een persbericht een last onder dwangsom op te leggen aan Google wegens het overtreden van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Google werd door het CBP tegen de deadline van 27 februari 2015 gedwongen om aan drie specifieke eisen te voldoen, anders kon Google vanaf 1 maart 2015 een dwangsom van EUR 60.000 per dag riskeren die kon oplopen tot een maximum van EUR 15 miljoen.

Sinds 2012 heeft Google nieuwe privacyvoorwaarden geïntroduceerd. Daaropvolgend is er door de Europese privacytoezichthouders een onderzoek gestart naar de naleving van de Europese privacyregels door Google. Na vooronderzoek heeft het CBP een nationaal onderzoek gestart op basis van de Wbp. De conclusie was dat Google onder andere persoonsgegevens van internetgebruikers combineert voor het tonen van gepersonaliseerde advertenties en dit doet zonder wettelijke grondslag. Google beviol ook de Wbp door gebruikers onvoldoende te informeren en de Telecommunicatiewet door tracking cookies te plaatsen zonder toestemming.

De drie eisen die het CBP in de ‘Last onder dwangsom’ aan Google voorlegt zijn:

1. Vraag expliciete toestemming van gebruikers voor het combineren van persoonsgegevens uit verschillende Google-diensten;
2. Informeer gebruikers duidelijk en consistent over welk persoonsgegevens door Google worden gebruikt;
3. Informeer gebruikers dat YouTube deel uitmaakt van Google.

Als Google deze eisen van het CBP niet nakomt, riskeert Google een dwangsom van EUR 20.000 per dag per overtreden maatregel. Het maximumbedrag dat Google kan verbeuren is EUR 5 miljoen per maatregel, dus maximaal EUR 15 miljoen in totaal.

Google had tot eind februari 2015 om bovenstaande maatregelen te nemen en de overtredingen te stoppen. Daarna zou het CBP nagaan of Google aan alle eisen heeft voldaan.

Wilt u meer weten over privacybescherming? Schroom dan niet en mail Monique Hennekens vrijblijvend voor meer informatie (contactgegevens hier).