CBP brengt opnieuw advies uit over anti misbruik wetsvoorstel

expertise:

Intellectueel Eigendomsrecht

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

03 december 2008

Hirsch Ballin, minister van justitie, wil een doorlopende en risicogestuurde controle om misbruik van vennootschappen beter tegen te gaan. De minister is dan ook van oordeel dat het huidige preventieve toezicht door een nieuw systeem dient te worden vervangen. Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft recentelijk opnieuw advies uitgebracht aan de Minister over het anti misbruik concept wetsvoorstel. Naar het oordeel van het CBP geeft de tweede conceptversie meer helderheid over de werkwijze bij het opstellen van een risicoanalyse, doch houdt het CBP een aantal punten van kritiek.

Het huidige preventieve toezicht op vennootschappen is gebaseerd op de verklaring van geen bezwaar. De praktijk wijst uit dat dit preventieve toezicht een onvoldoende effectief middel is om bijvoorbeeld witwassen of faillissementsfraude tegen te gaan. Aan de hand van op te stellen risicoprofielen en met gebruikmaking van een nieuw instrument, de zogenaamde de risicomelding, wil de Minister een verscherpte controle mogelijk maken. 

In mei 2007 heeft het CBP advies uitgebracht over een eerdere versie van het concept wetsvoorstel dat een doorlopende controle mogelijk moet maken. De kritiek van het CBP betrof onder meer het gebrek aan transparantie over de wijze waarop risicoprofielen werden opgesteld. In de tweede versie van het wetsvoorstel is hierin verbetering aangebracht. Het CBP adviseert de minister wel nader in te gaan op de belangenafweging die moet worden gemaakt tussen de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer en de bestrijding van misbruik. Het moet duidelijk zijn aan de hand van welke criteria deze belangenafweging dient te worden gemaakt.

Vanwege een samenhangende aanpak van misbruik acht de minister het onontbeerlijk dat in het nieuwe systeem, naast gegevens uit openbare bronnen, ook gegevens uit gesloten bronnen kunnen worden gebruikt. Met doorbreking van de geheimhoudingsplicht krijgt de minister de mogelijkheid gegevens uit enkele gesloten bronnen door te geven aan een selecte groep bij algemene maatregel van bestuur (amvb) aan te wijzen handhavers. Hierbij moet men denken aan: de belastingdienst, de politie en de bijzondere opsporingsdiensten. Het CBP wijst er op dat het om advies moet worden gevraagd over die amvb. Ten slotte acht het CBP noodzakelijk dat de verantwoordelijke de gescreende persoon actief informeert over het (verder) gebruik van zijn persoonsgegevens.

Het CBP wijst op de noodzaak in de Memorie van Toelichting (MvT) duidelijk aan te geven wanneer en waarom inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van onderzochte personen nodig is. Het is van groot belang dat deze personen goed worden geïnformeerd over het gebruik van hun persoonsgegevens, zodat zij ook hun recht op inzage en correctie goed kunnen uitoefenen. Het CBP heeft de minister geadviseerd het wetsvoorstel niet in te dienen alvorens aan de kritiekpunten van het CBP tegemoet te komen.

Meer informatie vindt u op de website van het CBP: www.cbpweb.nl