CBb bevestigt: Keukenverkopers zijn schuldig aan misleidende handelspraktijken

14 mei 2014

Op 7 mei 2014 deed het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) een uitspraak in de zaak tussen ACM en twee keukenverkopers: Keukenkampioen en Keukenconcurrent. Kort samengevat, het CBb bevestigde dat beide bedrijven een misleidende handelspraktijk hadden uitgevoerd, waarvoor zij oorspronkelijk een boete van respectievelijk €110.000 hadden ontvangen van de ACM. Het CBb paste deze boetes aan naar €50.000 voor elk bedrijf.

Keukenkampioen en Keukenconcurrent zijn beide lid van de Centrale Branchevereniging Wonen (CBW). De algemene voorwaarden die zij hanteren (CBW-voorwaarden) bepalen onder andere dat aanbetalingen tot 15% van de totale aankoopprijs onder de CBW-garantieregeling vallen en dat de rest van het aankoopbedrag bij levering moet worden betaald.

Echter, de twee keukenverkoopbedrijven hebben deze voorwaarden geschonden door volledige betaling van de koopsom te vragen 10/12 tot 5 dagen voor de levering van een keuken. Bovendien werd bij de aankoop van een showroomkeuken een aanbetaling van 25% gevraagd, waardoor consumenten een financieel risico liepen.

De CBW-voorwaarden zijn in samenspraak met de Consumentenbond opgesteld, wat zou moeten leiden tot vertrouwen bij de consument. De ACM heeft echter in haar besluiten van 19 november 2009 vastgesteld dat de keukenverkopers deze voorwaarden hebben geschonden en hiermee meerdere wetten hebben overtreden.

Het oordeel van het CBb bevestigt de misleiding van de consument door de keukenverkopers. ACM heeft volgens het CBb de hoogte van de oorspronkelijke boete echter onvoldoende onderbouwd, waarom ze uiteindelijk de boetes hebben verlaagd naar €50.000 per onderneming.

ACM geeft aan dat het haar vaste beleid is om boetebesluiten bekend te maken en zo transparant te opereren en consumenten te informeren. Het CBb steunt dit en is van mening dat het redelijk was dat ACM de boetebesluiten heeft gepubliceerd.

Wil je meer weten? Neem gerust contact op met Silvia Vinken via mail (LinkedIn-profiel hier en website hier)

Wil je op de hoogte blijven?

Download hier onze eBooks en nieuwsbrieven.