CAO-Werknemer en Aanbesteding: Moet je Meeverhuizen of Niet? Overweeg deze Punten!

06 oktober 2016

Wanneer een concurrent een aanbesteding wint, blijven de werknemers meestal in dienst bij de huidige aanbieder. Echter, dit is niet altijd het geval. In sommige situaties worden de betrokken medewerkers wettelijk in dienst genomen door de winnende inschrijver, wat bekend staat als ‘overgang van onderneming’. Andere keren heeft de winnende inschrijver een CAO-verplichting om de betrokken medewerkers een baan aan te bieden. Dat u niet blindelings op deze scenario’s kunt vertrouwen, blijkt uit een recent arrest van het hof Amsterdam.

Het arrest dat we in deze blogpost bespreken bevindt zich op het snijvlak van aanbestedingsrecht en arbeidsrecht, met name het CAO-recht. In 2015 organiseerden zeven Noord-Hollandse gemeenten een Europese aanbesteding. Ze wilden een aanbieder selecteren voor collectief vervoer van geïndiceerde reizigers in de regio Noord-Kennemerland. Aanbesteden was nodig door de zorgdecentralisatie per 1 januari 2016.

De huidige aanbieder ZCN verloor deze aanbesteding. De Gemeenten wilden de opdracht aan Connexxion, een concurrent, gunnen. ZCN maakte daartegen bezwaar bij de voorzieningenrechter, maar zonder succes. ZCN ging niet in hoger beroep. Vervolgens sloten de Gemeenten een contract met Connexxion, dat inging op 1 april 2016.

Nog voordat het kort geding vonnis was gevallen, hadden de Gemeenten en Connexxion voor de zekerheid een overbruggingsovereenkomst gesloten. Hiermee wilden ze de periode van 1 januari tot en met 31 maart 2016 overbruggen. Toen ZCN bij de voorzieningenrechter in het ongelijk werd gesteld, wees ze op de CAO Taxivervoer 2014-2015, die zowel ZCN als Connexxion bindt. Volgens deze CAO moet de winnende partij van een aanbesteding 75% van de betrokken werknemers een baan aanbieden bij de winnaar.

Connexxion weigerde dit echter. De betrokken medewerkers van ZCN kregen geen schriftelijk aanbod om per 1 januari 2016 in dienst te treden. Connexxion betoogde dat de CAO-verplichting in dit geval niet gold, gezien de speciale aard van een overbruggingsovereenkomst.

ZCN was het niet eens met de weigering van Connexxion en nam het opnieuw voor de rechter, samen met verschillende vakbonden. Opnieuw werd ze in het ongelijk gesteld. Dit keer ging ze wel in hoger beroep. Helaas voor ZCN verwierp het hof al haar argumenten.

Deze zaak draait om de vraag of de CAO van toepassing was op de overbruggingsovereenkomst met de nieuwe opdrachtgever, voordat de overeenkomst werd gesloten als gevolg van een aanbesteding. Die vraag was van groot belang voor alle partijen.

Uiteindelijk won Connexxion niet alleen de aanbesteding, maar wist ook een overbruggingsovereenkomst te sluiten. Dit resulteerde in drie maanden extra inkomsten.

Wilt u meer weten? Vragen over aanbesteding of CAO-recht? Neem dan contact op met een gespecialiseerde advocaat als Adriaan Buyserd of Karen Knook.