Brussel stelt nieuwe richtlijnen voor inzake vorderingen door kartelschendingen

10 juni 2013

De Europese Commissie maakt zich klaar om op 11 juni 2013 nieuwe regels voor kartelclaims voor te stellen. Dit vormt de start van een Europees wetgevingstraject dat grote implicaties kan hebben voor bedrijven hier in Nederland en in de rest van Europa.

Laten we eens wat dieper ingaan op kartelclaims. Zij die slachtoffer worden van een kartel ondervinden financiële schade – ze zien bijvoorbeeld de inkoopprijs van hun producten stijgen. Dit betekent dat zij niet profiteren van een prijs-kwaliteitverhouding die ze zouden hebben genoten onder normale concurrentieomstandigheden.

Het staat deze kartelslachtoffers vrij om schadeclaims in te dienen tegen de karteldeelnemers. Dit kan soms via onderhandelingen worden geregeld, maar wanneer de belangen te groot zijn en er geen schikking mogelijk is, moeten ze naar de rechter stappen.

Een procedure kan worden gestart zodra een kartel onherroepelijk is bevestigd (een follow-on kartelclaim). Een groot voordeel hiervan is dat de onrechtmatigheid dan reeds vaststaat. Toch zijn er ook diegenen die niet willen wachten en onmiddellijk (stand-alone kartelclaim) willen starten, zelfs zonder karteluitspraak.

Vanwege verschillende redenen is Nederland een aantrekkelijk rechtsgebied om kartelclaims in te dienen. Onze rechters hebben ervaring met dergelijke zaken en ons procesrecht geeft slachtoffers voldoende mogelijkheden, zoals het kiezen uit een breed scala aan tegenpartijen. Ik zal hierover meer schrijven in een aankomend artikel voor het academische tijdschrift voor mededingingsrecht, Markt & Mededinging.

Terug naar het wetsvoorstel van de Europese Commissie dat op 11 juni wordt voorgesteld. Het omvat (1) wetsvoorstellen ter bescherming van het karteldossier, (2) aanbevelingen voor meer en betere collectieve acties en (3) richtlijnen betreffende de berekening van schadevergoedingen. Deze informatie is gebaseerd op een Brusselse vergaderagenda.

Het is duidelijk dat lidstaten van de EU de verantwoordelijkheid krijgen om de inhoud van deze richtlijn in hun eigen rechtssystemen te implementeren. Tijdens een vergadering van de Mededingingsrechtvereniging in Amsterdam op 22 mei 2013 benadrukte de Europese Commissie het belang van het behoud van het evenwicht tussen publieke en private handhaving van kartelwetten.

Bovendien sporen drie DG’s lidstaten aan om meer te doen om collectieve consumentenacties te vergemakkelijken. Ten slotte biedt het wetsvoorstel niet-bindende, praktische richtlijnen om rechters in EU-landen te helpen bij het beoordelen van kartelschade.

Na de bekendmaking en indiening van het wetsvoorstel zet de Europese wetgever het proces voort. Het voorstel zal waarschijnlijk met grote belangstelling worden gevolgd omdat de introductie van nieuwe regels voor kartelclaims aanzienlijke gevolgen kan hebben voor Nederlandse en Europese bedrijven.

Wil je meer weten? Stuur een e-mail naar Adriaan Buyserd op a.buyserd@www.banning.nl. Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen door hier onze eBooks en nieuwsbrieven te downloaden.