Britten en Duitsers tegen best price clause

18 december 2013

Onder meer in de hotellerie bestaat een commercieel probleem: hotels mogen van vergelijkingssites en online travel agents geen lagere prijs aanbieden, dan op hun website. Dit verschijnsel heet prijspariteit, ook wel ‘best price clauses’. Koninklijke Horeca Nederland, die als belangenvertegenwoordiger tegen dergelijke beperkingen ten strijde trekt, lijkt recentelijk de Duitse en Britse kartelwaakhonden aan haar zijde te vinden.

Vergelijkingssites en online travel agents, zoals Expedia, Tripadvisor, Hotels.com, HRS, Booking.com en Weekendjeweg, dwingen hotels aan consumenten geen lagere prijs aan te bieden, dan de prijs die op hun eigen websites staat vermeld. De auteurs stelden in dit blad de vraag, of deze praktijk mededingingsrechtelijk wel toelaatbaar was.

BANNING signaleerde in het vakblad Hospitality Management dat ‘best price clauses’ mogelijk niet toelaatbaar zijn. De argumenten daarvoor zijn elders aangevoerd. Een best price clause kan de mededinging beperken. Online partijen concurreren niet meer op prijs. Hotels krijgen minder vrijheid. Nieuwe toetreders, zoals last minute aanbieders, krijgen het lastiger. Er lijkt voor de beperking al met al geen (overtuigende) objectieve rechtvaardiging te bestaan.

Amazon

Op dit moment worden ‘best price clauses’ in de hotellerie onderzocht door kartelwaakhonden in Duitsland, Zwitserland, Hongarije, Frankrijk, Groot-Brittanië en Zweden. Deze kartelonderzoeken zijn nog niet afgerond. Echter een eerste indicatie dat zulke beperkingen mededingingsrechtelijk niet toelaatbaar zijn, komt uit de wereld van e-commerce.

Amazon, een online retailer, had prijspariteit als beleid. Hierover kwamen veel klachten binnen. Het vermoeden was dat als gevolg van deze commerciële beperking: (a) de verkoopprijzen stegen, (b) Amazon zelf hogere deelnamekosten rekende, (c) en nieuwe toetreders het lastiger kregen de markt te betreden, waarop Amazon actief was.

In 2012 startten zowel de Britse als de Duitse kartelwaakhond een onderzoek naar Amazon. Dat vertoonde grote gelijkenissen met de huidige onderzoeken in de hotellerie. Uiteindelijk bleek Amazon te zwichten voor de druk. Zij heeft haar best price clause binnen de EU definitief laten varen. Consumenten en verkopers zijn ondubbelzinnig op de hoogte gesteld. Als gevolg hiervan, zijn de genoemde onderzoeken op 29 november 2013 afgesloten.

Expedia, Booking.com, InterContinental, HRS

De Britse kartelwaakhond heeft deze zomer in de context van een onderzoek toezeggingen gekregen, van de verdachte partijen (zogeheten commitments). Het gaat om vier partijen, waaronder Expedia, Booking.com en InterContinental. Vervolgens is een publieke consultatie gelanceerd, om een beter begrip te krijgen welke impact deze toezeggingen zouden hebben in de markt. Aangekondigd is dat nog in december 2013 een definitieve beslissing genomen zou worden. Deze hangt nog boven de markt.

Ook in Duitsland is een vergevorderd kartelonderzoek inmiddels aanbeland in de fase, waarin de verdachte partij probeert het onderzoek te laten sluiten door toezeggingen te doen. Het gaat in Duitsland om HRS.

Indien grote partijen in Groot-Brittannië en Duitsland afstand doen van hun ‘best price clause’, door een afspraak te maken met de desbetreffende kartelwaakhond, zal daar naar verwachting een normerende werking vanuit gaan. Ook in andere EU lidstaten. Koninklijke Horeca Nederland staat dan nog sterker in haar schoenen, als zij tegen vergelijkingssites en online travel agents in het geweer komt.

Meer weten?

Mail vrijblijvend met Minos van Joolingen

Op de hoogte blijven? 

Download hier onze eBooks en nieuwsbrieven.