Britse Kartelwaakhond Legt Boetes op voor het Beperken van Internet Minimale Adviesprijzen

30 mei 2016

Boete voor Britse koelkastleverancier van kartelwaakhond

Afgelopen week heeft de Britse kartelwaakhond (lees het volledige verslag hier) een boete opgelegd aan koelkastleverancier ITW Limited. De reden? Het inperken van de advertentieprijzen die dealers online mochten hanteren. Een overtreding die hen bijn 2,3 miljoen Britse pond kostte.

Van 2012 tot 2014 had ITW Limited minimum advertentieprijzen voor de online verkoop ingesteld. Dealers die op internet adverteerden voor prijzen lager dan deze minimum instelling, werden geconfronteerd met mogelijke sancties. Hierbij kan gedacht worden aan verhoging van de kostenprijs of het stopzetten van leveringen.

Verticale prijsbinding

Het is tegen de wet voor een leverancier om een dealer voor te schrijven aan welke prijs hun producten moeten worden doorverkocht, dit staat bekend als ‘verticale prijsbinding’. Dit betekent dat een leverancier niet indirect kortingen of bonussen mag regelen op basis van een bepaald prijsniveau van de distributeur. Ook is het verboden te dreigen met leveringsstop bij het niet respecteren van dit prijsniveau. Leveranciers worden alleen toegestaan advies over hun verkoopprijzen te geven.

Over IMAP (Internet Minimum Advertised Price)

IMAP-afspraken zijn een ander fenomeen dan de klassieke verticale prijsbinding. Deze afspraken stellen een prijsvloer vast voor internetadvertenties. Dit betekent dat dealers niet onder deze minimumprijs mogen adverteren voor bepaalde producten. De offline variant hiervan wordt aangeduid als MAPP (Minimum Advertised Price Policy).

De Engelse kartelwaakhond heeft in het verleden al haar bezorgdheid geuit over deze IMAP-clausules. Na het opleggen van boetes in 2014 aan fabrikanten en verkopers van scootmobielen voor het beperken van internetverkoop – onder andere door het verbieden van internetadvertenties beneden de adviesprijzen.

Net als bij traditionele methoden van prijsbinding, belemmeren dergelijke minimumadviesprijzen op internet dealers vaak in het bepalen van hun eigen verkoopprijs. Daardoor kunnen minimumadvertentieprijzen op internet in de praktijk werken als een vorm van verticale prijsbinding.

Overigens beboette de Engelse kartelwaakhond eerder deze maand ook al een leverancier van sanitaire producten voor het opleggen van internetverkoopprijzen en werden ook waarschuwingsbrieven naar andere leveranciers in dezelfde sector gestuurd.

De situatie in Nederland

De Nederlandse kartelautoriteit (ACM) heeft tot nu toe weinig interesse getoond in afspraken tussen leveranciers, distributeurs en winkeliers. Zij stelt alleen in te grijpen wanneer er een duidelijk risico op schade voor de consument bestaat. Toch is het belangrijk voor bedrijven die internationaal zaken doen om voorzichtig te zijn met dergelijke afspraken.

Wil je meer weten?

Mail dan gerust met Esra van der Wolk (LinkedIn hier en haar persoonlijke website hier) of een van de andere experts van het Mededinging & Aanbesteding team bij BANNING N.V.

Wil je op de hoogte blijven?

Download dan hier onze eBooks en nieuwsbrieven voor de meest recente updates en informatie.