Brabantse gemeenten moeten verwerking groenafval aan andere partij gunnen

expertise:

Mededinging & Regulering

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

09 februari 2011

Bij uitspraak van 3 februari 2011 heeft de rechtbank ‘s-Hertogenbosch bepaald dat de gemeenten Oss, Uden, Veghel, Bernheze en Sint-Oedenrode het verwerken van groenafval en GFT moeten gunnen aan het bedrijf Attero Zuid B.V.

De procedure

In maart 2010 kondigden de gemeenten een aanbesteding aan voor de verwerking van groenafval en GFT in de periode 2012-2024. De aanbesteding betrof een niet-openbare procedure volgens het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten (Bao). De procedure bestond uit twee fasen. In de eerste fase werden zeven inschrijvers, waaronder Attero Zuid B.V. en Den Ouden Groenrecycling B.V. geselecteerd die een aanbieding mochten doen. In de tweede fase werd de beste aanbieding geselecteerd.

Om in aanmerking te komen voor de opdracht moesten inschrijvers onder meer aantonen dat al het afvalhout in een biomassa-energiecentrale zou worden verbrand en dat het rendement daarvan minimaal 25% zal bedragen.

Voornemen tot gunning aan den Ouden

Op 23 november 2010 maakten de gemeenten bekend dat zij voornemens waren de opdracht aan Den Ouden te gunnen. Met name op het criterium prijs had Den Ouden door de laagste bieding te doen veel punten gescoord. Attero was in de ranking als tweede geëindigd.  

Het bezwaar van Attero

Attero is naar aanleiding van het gunningvoornemen een kort geding tegen de gemeenten gestart. Zij voerde aan dat de inschrijving van Den Ouden ongeldig is, omdat de capaciteit en rendement van haar energiecentrale niet aan de gestelde eisen voldoet. De rechter gaf Attero hierin gelijk en oordeelde dat de gemeenten de inschrijving van Den Ouden ongeldig hadden moeten verklaren.

Het verweer van de gemeenten dat ook aan de inschrijving van Attero gebreken kleven, werd door de rechter niet gevolgd. Uit de uitspraak volgt dat de rechter daarbij mee heeft laten wegen dat de gemeenten dit argument pas op de zitting voor het eerst naar voren brachten.

De gemeenten voelden kennelijk tijdens de zitting aan dat het voor hen de verkeerde kant op ging en boden aan tot heraanbesteding over te gaan. Attero verzette zich daar tegen en kreeg ook op dit punt gelijk. De rechter verbood de gemeenten de opdracht  aan een ander te gunnen dan Attero.