Boetes wegens kartelafspraken in de leesmappensector

18 november 2013

Toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (hierna: ‘ACM’) heeft op vrijdag 15 november 2013 bekendgemaakt dat 13 ondernemingen in de leesmappensector zich schuldig hebben gemaakt aan het maken van verboden kartelafspraken. Zij hebben boetes opgelegd gekregen van in totaal EUR 6 miljoen. ACM geeft aan dat ook diverse leidinggevenden aansprakelijk worden gehouden voor een deel van de boetes. De namen van de ondernemingen worden pas over enkele weken openbaar gemaakt.

De ACM geeft aan dat zij twee jaar geleden met het onderzoek is gestart. Dit naar aanleiding van klachten van diverse klanten en tips vanuit de sector. De verboden afspraken bestonden uit het onderling verdelen van de markt. In de periode tussen 2004 en 2011 hebben de betreffende ondernemingen afspraken gemaakt over elkaars werkgebied en spraken zij af om elkaars klanten niet te werven. Vervolgens wisselden zij daarover geregeld informatie aan elkaar uit.

De leesmap is een map waarin diverse tijdschriften zitten. Het is een uitkomst voor alle consumenten die graag wekelijks tijdschriften lezen en hier niet teveel geld aan willen uitgeven. Doordat de ondernemingen in de leesmappensector onderling afspraken hebben gemaakt, konden klanten minder gemakkelijk overstappen. Een ander nadelig gevolg is dat dit leidt tot een verminderd aanbod en hogere prijzen.

Meer weten? Mail vrijblijvend met Silvia Vinken

Op de hoogte blijven? 

Download hier onze eBooks en nieuwsbrieven.