Boetes voor huizenhandelaren

27 januari 2013

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (‘NMa’) heeft op 7 januari jl. 65 huizenhandelaren beboet voor vermeende betrokkenheid bij mededingingsbeperkend gedrag op executieveilingen.

Voorgeschiedenis

In 2009 is de NMa een onderzoek gestart naar handelaren in onroerend goed nadat zij informatie van de Belastingdienst hadden ontvangen. De NMa verdenkt de handelaren van mededingingsbeperkend gedrag tijdens executieveilingen. Volgens de NMa hebben de betrokken handelaren onderling het biedproces afgestemd door zo laag mogelijk te bieden.

De NMa heeft om redenen van procesefficiëntie de procedure opgeknipt in drie tranches. Eind 2011 legde de NMa al boetes op van in totaal EUR 6,3 miljoen aan 14 handelaren uit de eerste tranche. Deze boetes zijn na de bezwaarschriftenprocedure verlaagd naar EUR 4 miljoen. De 65 handelaren die nu beboet zijn behoren tot de tweede en derde tranche. Bij het vaststellen van de hoogte van de boete heeft NMa rekening gehouden met allerlei omstandigheden, waaronder de financiële draagkracht van de handelaren.

De 14 handelaren die beboet zijn in de eerste tranche kunnen nog beroep instellen bij de rechter. De 65 handelaren kunnen tegen de besluiten nog bezwaar maken alsmede beroep instellen bij de rechter. De advocaten van de sectie EU & Mededinging van BANNING behartigen de belangen van een groot aantal (beboete) huizenhandelaren in de procedure voor de NMa en de rechtbank Rotterdam.

Toekomst

Met het oog op de toekomst en op verzoek van de huizenhandelaren heeft de NMa een ‘Handleiding voor handelaren op executieveilingen’ gepubliceerd om duidelijk te maken wat wel en wat niet is toegestaan met betrekking tot samenwerking op een executieveiling. De NMa geeft in de handleiding allereerst aan dat beperkte financiële middelen en de verschillende achtergronden van de handelaren ervoor zorgen dat handelaren gezamenlijk een woning willen kopen op een veiling. De NMa geeft ook een aantal (mededingingsrechtelijke) risico’s van samenwerking weer en de voorwaarden waaronder mag worden samengewerkt zijn opgenomen in deze handleiding.

Ook heeft de NMa een Marktadvies gepubliceerd. Hierin heeft de NMa een aantal adviezen opgenomen aan betrokken partijen (overheid, notarissen, banken) om de werking van executieveilingen te verbeteren. De NMa benoemt in dit advies onder meer de factoren die de prijsvorming op een executieveiling beïnvloeden. Denk hierbij aan: gebrekkige informatievoorziening, bezichtigen niet mogelijk, geen taxatie, geen zicht op eventuele huurders, ontruimingskosten, hoge transactiekosten en notariskosten. De NMa geeft hiermee aan dat er risico’s kleven aan het aankopen van onroerend goed op executieveilingen.

Voornoemde documenten alsmede een wetsvoorstel dat ziet op het zogenaamde internetveilen zouden moeten bijdragen aan een betere werking van executieveilingen.