Boete van EUR 15.000 voor niet mee-werken bij inval

expertise:

Mededinging & Regulering

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

25 juni 2012

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (‘NMa’) heeft aan een onderneming een boete van EUR 15.000 opgelegd wegens niet-meewerken aan een onderzoek van de NMa.

De NMa heeft de bevoegdheid een inval te doen bij een onderneming wanneer zij het vermoeden heeft dat een onderneming in strijd handelt met de Mededingingswet (‘Mw’). Deze bevoegdheden zijn neergelegd in de Algemene wet bestuursrecht (‘Awb’). Op basis van deze wet is een ieder verplicht me te werken aan een onderzoek. Voor het niet-meewerken aan een onderzoek kan maximaal een boete van EUR 450.000,- of, indien dat meer is, van ten hoogste 1% van de omzet van de onderneming worden opgelegd. Functionarissen van de NMa zijn bij een inval onder meer bevoegd informatie te vorderen.

Op 14 juni jl. bleek dat een onderneming, Kunsthandel R. Polak, tijdens een bedrijfsbezoek de wettelijke medewerkingsplicht heeft geschonden. De onderneming deed dit door zaken achter te houden en stukken te vernietigen. De NMa vindt dit een ernstige vorm van niet-meewerken. De NMa heeft voor niet-meewerken al vaker boetes opgelegd. Boetes voor niet-meewerken door ondernemingen zijn gebaseerd op de jaaromzet van de onderneming in het jaar voorafgaand aan het boetebesluit.