Boete tandartsenpraktijk

sector:

Zorg

14 augustus 2012

De Nederlandse Zorgautoriteit (‘NZa’) heeft aan tandartsenpraktijk Eurosmile BV een boete opgelegd wegens het verkeerd declareren van behandelingen.

De tandarts uit Groningen had jarenlang ten onrechte de code (code D57) voor complexe extractie (code H35) gedeclareerd terwijl de code voor het trekken van een kies de juiste was. De tandarts trok een kies maar declareerde voor een complexe extractie. Dit is gebleken uit onderzoek van de NZa. De complexe extractie is duurder dan het trekken van een kies. In totaal gaat het om een bedrag van ongeveer EUR 35.000,- De hoogte van de boete is niet bekend. De tandarts heeft bezwaar ingediend tegen de boete.

Het is tandartsen niet toegestaan prestaties te declareren die ze niet hebben uitgevoerd. Mocht er twijfel bestaan bij een tandarts over welke prestatie te declareren, dan zou de tandarts de eenvoudigste behandeling moeten declareren. De NZa houdt toezicht op het declareren van de juiste prestaties. Waar nodig kan de NZa haar handhavingsinstrumenten inzetten, bijvoorbeeld het opleggen van een aanwijzing of boete, last onder dwangsom.