Boete ENI paraffinewas kartel verlaagd naar EUR 18,2 miljoen

14 december 2014

Het Gerecht van de EU, de Europese rechter in eerste instantie, heeft alle voorliggende beroepen in het paraffinewas kartel afgewezen, met uitzondering van het beroep van de Italiaanse karteldeelnemer ENI. Die wist aan te tonen dat de Europese Commissie in haar boetebeschikking rekenfouten had gemaakt. Als gevolg daarvan verlaagde het Gerecht de kartelboete van ENI van EUR 29,1 miljoen naar 18,2 miljoen.

 

 

 

 

 

 

In de boetebeschikking van de Europese Commissie uit 2008 kregen negen ondernemingen in totaal EUR 676 miljoen aan kartelboetes opgelegd, waaronder Repsol, ExxonMobil, Total en Sasol. De kartelwaakhond verweet deze ondernemingen dat zij de prijzen van paraffinewas tussen 1992 en 2005 kunstmatig hoog gehouden hadden. Het kartel kwam aan het licht doordat Shell een clementieaanvraag deed en daarbij informatie verschafte aan de toezichthouder, in ruil voor boetevermindering of -immuniteit.

Op 12 december 2014 wees het Gerecht alle voorliggende beroepen af, met uitzondering van het beroep van ENI. De Italiaanse producent had met succes betoogd dat de Europese Commissie op incorrecte wijze de aan haar opgelegde boete van EUR 29,1 miljoen had berekend. Als gevolg daarvan werd de kartelboete verlaagd met meer dan EUR 10 miljoen naar EUR 18,2 miljoen. Het Spaanse Repsol, het Duitse Tudapetrol en groepsmaatschappijen van Hansen & Rosenthal waren minder gelukkig en kregen geen boetevermindering.

Eerder in 2013 en 2014 behandelde het Gerecht reeds een aantal beroepen in hetzelfde kartel. Het Gerecht meer dan halveerde de aan Sasol opgelegde boete van EUR 318 miljoen. Ook Esso en RWE en Total bleken succesvol bij het verminderen van de aan hen opgelegde kartelboetes.

De dossiers in het paraffinewas-kartel tonen aan dat met de juiste feiten en argumenten, beboete karteldeelnemers potentieel vele honderden miljoenen boetevermindering kunnen krijgen. Het is daarom zaak bij de mogelijkheid van een boetebeschikking voor te sorteren op de toetsingsmaatstaven, zoals de rechter die hanteert.

Paraffinewas wordt onder meer gebruikt in kaarsen, papier en chemische eindproducten.

Vraag stellen over boetevermindering?

Mail vrijblijvend met Minos van Joolingen (Contact, LinkedIn) of Adriaan Buyserd (Contact, LinkedIn)

Op de hoogte blijven? 

Download hier onze eBooks en nieuwsbrieven.