Bijzondere zorgplicht bank. Onderzoeks- en waarschuwingsplicht art. 6:89 BW.

expertise:

Ondernemingsrecht - M&A

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

27 november 2013

Eiser in eerste aanleg is een particuliere belegger, verweerder in eerste aanleg is een bank. Eiser en verweerder hebben een beleggingsadviesrelatie, welke kwalificeert als een overeenkomst van opdracht. Een onderdeel van deze overeenkomst is, uit hoofde van goed opdrachtnemerschap, dat de bank een zorgplicht heeft jegens eiser. Op de overeenkomst is art. 6:89 BW van toepassing. Dit artikel bevat de klachtplicht, welke inhoudt dat binnen bekwame tijd geklaagd dient te worden, op straffe van verval van het recht om een beroep te mogen doen op de tekortkoming en de gevolgen daarvan.

Lees meer over dit onderwerp in de noot geschreven door Jop van der Kraan voor het tijdschrift Jurisprudentie in Nederland (2013 afl. 4).