Bierfiets niet toegestaan

11 augustus 2010

Naar aanleiding van een veelvuldig in de media verschenen ongeval met een bierfiets in Amsterdam in mei 2009, heeft de kantonrechter in Amsterdam op vrijdag 6 augustus 2010 in een rechtszaak tegen de eigenaar van deze bierfiets uitspraak gedaan.

Aan het ongeval op 23 mei 2009, toen een bierfiets de onderkant van het viaduct op de Buiksloterweg in Amsterdam raakte waarbij drie gewonden vielen, ging een veelheid aan gebeurtenissen vooraf. De bierfiets werd gehuurd ter gelegenheid van een vrijgezellenfeest. De fiets werd verhuurd aan een van de vriendinnen, hij werd afgeleverd aan de vriend van een van de anderen, die de fiets per trailer naar de plaats bracht waarvandaan gefietst zou worden. De bestuurster was weer een andere vriendin.

De kantonrechter oordeelde dat de verhuurder ten aanzien van het veroorzaakte ongeval, onvoldoende instructies had gegeven over het gebruik en de werking van de fiets en over de plaats op de weg waar gereden moest worden. De verhuurder had namelijk geen blad met duidelijke informatie over de werking en het gebruik van de bierfiets meegeven en had slechts een beperkte mondelinge instructie gegeven. De instructie werd uitsluitend verstrekt aan degene die de fiets kwam ophalen, en niet aan de uiteindelijke bestuurder. De kantonrechter oordeelde aldus dat de verhuurder, door de fiets op deze manier te verhuren, had gezorgd voor ´gevaar op de weg´, hetgeen volgens de Wegenverkeerswet strafbaar is. Voor dat strafbare feit werd een boete opgelegd van € 1.500,–, waarvan de helft voorwaardelijk.

Daarnaast oordeelde de kantonrechter dat de zogenaamde bierfiets niet voldoet aan de Regeling Voertuigen. De kantonrechter oordeelde namelijk dat de bierfiets een ‘fiets’ is, en niet een ‘wagen’, omdat het kenmerk van een fiets is dat deze door trapkracht wordt voortbewogen. Aan dit oordeel ging discussie vooraf omdat de wet wel het begrip ´wagen´ definieert, maar niet het begrip ´fiets´. Een fiets op meer dan twee wielen mag volgens de Regeling niet breder zijn dan 1,50 meter. Aangezien de bierfiets waarmee op 23 mei 2009 het ongeval op de Buiksloterweg werd veroorzaakt 2,20 meter breed was, voldeed deze niet aan de vereisten van de Regeling Voertuigen.

De Regeling Voertuigen geldt voor heel Nederland. Dit betekent in feite dat naar het oordeel van de kantonrechter iedere bierfiets zodra deze breder is dan 1,50 meter niet de weg op mag. Gevolg is dat, wanneer andere rechters dit oordeel volgen, het weggebruik van bierfietsen niet meer is toegestaan zonder een eventuele ontheffing.

De drie slachtoffers hadden in deze strafzaak ook vergoeding van de door hen geleden schade gevorderd. De kantonrechter oordeelde echter dat het vaststellen van de hoogte van die schade niet op eenvoudige manier kon gebeuren. Om de door hen geleden schade vergoed te krijgen moeten de slachtoffers daarom een civiele procedure starten.