Bezwaren ex-werknemers worden ongegrond verklaard

expertise:

Mededinging & Regulering

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

06 juni 2010

Eind 2009 heeft de NMa aan twee ex-werknemers van een onderneming boetes opgelegd van EUR 100.00 respectievelijk EUR 150.000 wegens schending van de medewerkingsplicht. De ex-werknemers hadden zich beroepen op hun zwijgrecht, maar de NMa is van mening dat zij hier geen recht op hadden. De ex-werknemers hebben tegen de boeteoplegging bezwaar aangetekend. Op 7 mei jl. heeft de NMa de bezwaren ongegrond verklaard.

In beide zaken heeft de NMa een onderzoek gedaan naar de ondernemingen waar de twee betrokkenen werkzaam zijn geweest. Beide ex-werknemers hebben zich tijdens verhoren beroepen op hun zwijgrecht. De NMa stelt dat de medewerkingsplicht ex artikel 5:20 Awb geldt voor “een ieder”. Op grond van artikel 53 Mededingingswet (de ‘Mw’) is een onderneming, waartegen een vermoeden is ontstaan dat hij de Mw heeft overtreden, niet verplicht een verklaring af te leggen. Dit zou namelijk in strijd zijn met het verbod van zelfincriminatie. Juist omdat een onderneming niet zelf kan verklaren, geldt dit zwijgrecht voor de personen die namens de onderneming een verklaring afleggen. In de huidige zaken gaat het echter om ex-werknemers. Zij leggen geen verklaring af namens de onderneming, zij zijn uit dienst en bevinden zich niet langer aan de zijde van de onderneming. Hierdoor kunnen zij volgens de NMa geen beroep doen op het zwijgrecht uit artikel 53 Mw.

Door de ex-werknemers ter verdediging nog aangedragen dat het afleggen van een verklaring in strijd is met hun geheimhoudingsplicht. Deze geheimhoudingsplicht gebaseerd op artikel 273 eerste lid Wetboek van Strafrecht (‘Sr’) maar was ook vastgelegd in hun arbeidsovereenkomst. De NMa stelt dat de geheimhoudingsplicht ex artikel 273 lid 1 Sr slechts ziet op bedrijfsgeheimen. De NMa heeft in deze zaken niet gevraagd om bedrijfsgeheimen, waardoor er geen strijd is tussen beide wetsartikelen. Met dezelfde motivering verwerpt de NMa ook het beroep op de geheimhoudingsclausule in de arbeidsovereenkomst.

Boeteverlagende omstandigheden

In één van de twee zaken heeft de NMa besloten de boete te verlagen van 100.000 euro naar 90.000 euro. In de bezwaarprocedure heeft de ex-werknemer nieuwe gegevens verstrekt over zijn financiële positie. Naar aanleiding van deze nieuwe informatie heeft de NMa de boete verlaagd. De boete van EUR 150.000 is ook in bezwaar gehandhaafd.