Bewijsbeslag leggen is ook mogelijk in niet IE-zaken

expertise:

Intellectueel Eigendomsrecht

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

19 september 2013

Onlangs heeft de Hoge Raad prejudiciële vragen beantwoord over onder meer de toelaatbaarheid van bewijsbeslag buiten geschillen over intellectuele eigendom. In de praktijk verleenden rechters al verlof om in reguliere civiele zaken bewijsmiddelen in beslag te nemen. De Hoge Raad heeft bevestigd dat bewijsbeslag in alle civiele zaken mogelijk is. 

De wet biedt geen uitdrukkelijke grondslag voor het ingrijpende algemene (niet-IE) bewijsbeslag. In de juridische praktijk is daar echter wel behoefte aan. Verder lijkt de wetgever ervan uit te gaan dat algemeen bewijsbeslag mogelijk is. Mede in dat licht overweegt de Hoge Raad dat de art. 730 en 843a Rv voldoende grondslag bieden voor het leggen van een bewijsbeslag in niet-IE-zaken. 

In zijn arrest geeft Hoge Raad handvatten om de belangen van de (derde)beslagene te waarborgen en willekeurige inmenging en misbruik te voorkomen. Degene ten laste van wie het beslag wordt gelegd, dient daar echter goed de hand aan te houden.

Mr. M.A.J.G. (Marc) Janssen is advocaat bij de Hoge Raad en BANNING Advocaten. Namens de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBVG) heeft hij op de voet van art. 393 lid 2 Rv over genoemde prejudiciële vragen schriftelijke opmerkingen ingediend.

Klik hier voor een samenvatting van het arrest van de Hoge Raad.

Het volledige arrest vindt u hier:http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2013:BZ9958

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op met Marc Janssen.