Bewijsbeslag, Conservatoir beslag, Inzagerecht

expertise:

Ondernemingsrecht

27 november 2013

Eiseres heeft afgifte en inzage van ter conservering in bewaring genomen bescheiden gevorderd. Er is geen sprake van een IE-zaak, daarom oordeelt de betrokken voorzieningenrechter terecht dat het gelegde conservatoire beslag zijn grondslag vindt in art. 843a Rv jo. 730 Rv, en niet in art. 1019b en 1019c Rv. Art. 843a Rv geeft in samenhang met art. 730 Rv geen sluitende wettelijke basis voor een inzagerecht ten aanzien van ter conservering in beslag genomen bescheiden. Desondanks oordeelt de voorzieningenrechter dat de bewaarder de ter conservering in beslag genomen bescheiden dient af te geven zodat eiseres de bescheiden kan inzien.

Lees meer over dit onderwerp in de noot geschreven door Jop van der Kraan en Marc Janssen voor het tijdschrift Jurisprudentie Burgerlijk Procesrecht (2012 afl. 5).