Bestuurdersaansprakelijkheid: Handige tips voor bestuurders die zich in moeilijke situaties bevinden

expertise:

Ondernemingsrecht - M&A

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

10 november 2016

Het is geen benijdenswaardige taak om aan het roer te staan van een verlieslatende onderneming. Er wordt van dergelijke bestuurders verwacht dat ze de moeilijke situatie het hoofd bieden en draaien. Sterker nog, ze hebben wettelijk de verantwoordelijkheid om actie te ondernemen als het bedrijf financieel in zwaar weer verkeert. Ze moeten onderzoeken hoe de continuïteit kan worden gewaarborgd en passende maatregelen moeten nemen. Als ze dat niet doen, komen ze hun verplichtingen als bestuurder niet na.

Evenzo wordt van deze bestuurders verwacht dat ze de belangen van crediteuren, leveranciers en werknemers in het achterhoofd houden en in staat zijn om een ‘hopeloze missie’ te identificeren als zodanig. Mocht een faillissement onvermijdelijk lijken, dan verschuift de rol van het bestuur. Ze moeten zich dan focussen op de belangen van zowel de nieuwe als bestaande schuldeisers in plaats van het streven naar toekomstig succes.

Er zijn serieuze risico’s voor bestuurders die verlieslatende activiteiten te lang voortzetten. Ze kunnen aansprakelijk worden gesteld. Twee belangrijke scenario’s zijn: (i) het aangaan van nieuwe verplichtingen namens het bedrijf die niet kunnen worden nagekomen (de ‘Beklamel-norm’), en (ii) ervoor zorgen dat het bedrijf zijn verplichtingen niet nakomt, zoals het onttrekken van vermogen en selectieve (wan)betaling van schuldeisers.

Het kan in de praktijk vaak lastig zijn het omslagpunt te herkennen. Het is goed om te beseffen dat bestuurders ook in financieel moeilijke tijden enige vrijheid hebben om een oplossing te zoeken, zolang er enig reëel perspectief is. Hier volgen enkele tips:

1. Kritische zelfreflectie. Beschikt het bestuur over alle benodigde kennis en kunde om het bedrijf door de crisis te loodsen? Zo niet, dan is het raadzaam om ontbrekende expertises in te schakelen, al dan niet extern.

2. Financiële analyse. Het bestuur moet ervoor zorgen dat er een grondige analyse wordt gemaakt van de financiële positie van de onderneming, de oorzaken van de verslechtering ervan en de kasstromen op de korte en middellange termijn.

3. Herstructureringsplan. Stel een noodplan op. Welke activiteiten kunnen of moeten worden gestopt? Wat zijn de opties om de liquiditeitspositie te verbeteren en de balans te versterken? Betrek daarbij de belangrijkste stakeholders.

Natuurlijk zijn deze stappen in de praktijk uitgebreider en tijdrovender dan hierboven geschetst. De op te stellen analyses en herstelplannen variëren afhankelijk van de sector en de omvang van het bedrijf. Daarom is professioneel advies essentieel. Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Lars Krieckaert of Matthijs Steenpoorte